Rektorat, 01.12.2019

LVII sjednica Odbora za doktorske studije biće održana 17. decembra u 11hPristigli materijali

 

 1. Imenovanje mentora studentu Borisu Ražnatoviću download
 2. Imenovanje mentora studentu Anđeli Drašković download
 3. Imenovanje mentora studentu Borku Bajiću  download
 4. Imenovanje mentora studentu Maji Milanović download
 5. Imenovanje mentora studentu Katarini Petrović download
 6. Imenovanje mentora studentu Mileni Petrović download
 7. Imenovanje mentora studentu Mirjani Nedović Vuković download
 8. Imenovanje mentora studentu Miljani Anđelić download
 9. Imenovanje mentora studentu Milošu Lukiću download
 10. Imenovanje mentora studentu Senadu Begiću download
 11. Imenovanje mentora studentu Petru Kadiću download
 12. Imenovanje mentora studentu Sabrini Hadžiosmanović download
 13. Imenovanje mentora studentu Božidaru Šoškiću 
 14. Izvještaj komisije za ocjenu podobnosti teme doktorske teze i kandidata Valentine Kalinić download
 15. Izvještaj komisije za ocjenu podobnosti teme doktorske teze i kandidata Nebojše Bulatovića download
 16. Izvještaj komisije za ocjenu podobnosti teme doktorske teze i kandidata Marine Jakšić download
 17. Izvještaj komisije za ocjenu podobnosti teme doktorske teze i kandidata Jelena Mijušković 
 18. Izvještaj komisije za ocjenu doktorske disertacije kandidata Violete Zuke i imenovanje komisije za odbranu  

Dokumenti

Broj posjeta : 233