Rektorat, 01.12.2019

LVII sjednica Odbora za doktorske studije biće održana 17. decembra u 11hDnevni red

 1. Zapisnik sa LVI sjednice Odbora za doktorske studije download
 2. Imenovanje mentora studentu Borisu Ražnatoviću download
 3. Imenovanje mentora studentu Anđeli Drašković download
 4. Imenovanje mentora studentu Borku Bajiću  download
 5. Imenovanje mentora studentu Maji Milanović download
 6. Imenovanje mentora studentu Katarini Petrović download
 7. Imenovanje mentora studentu Mileni Petrović download
 8. Imenovanje mentora studentu Mirjani Nedović Vuković download
 9. Imenovanje mentora studentu Miljani Anđelić download
 10. Imenovanje mentora studentu Milošu Lukiću download
 11. Imenovanje mentora studentu Senadu Begiću download
 12. Imenovanje mentora studentu Petru Kadiću download
 13. Imenovanje mentora studentu Sabrini Hadžiosmanović download
 14. Imenovanje mentora studentu Božidaru Šoškiću download
 15. Imenovanje mentora studentu Borisu Markoviću download
 16. Imenovanje mentora studentu Vuku Kovijaniću download
 17. Izvještaj mentora o radu studenta Milene Radonjić download
 18. Izvještaj mentora o radu studenta Damira Sindika download
 19. Izvještaj mentora o radu studenta Darka Skupnjaka download
 20. Izvještaj mentora o radu studenta Svetlane Ognjanović download
 21. Izvještaj mentora o radu studenta Predraga Bojovića download
 22. Izvještaj mentora o radu studenta Ramiza Kurbegovića download
 23. Izvještaj mentora o radu studenta Ane Velimirović download
 24. Izvještaj mentora o radu studenta Balše Bajagića download
 25. Izvještaj mentora o radu studenta Olge Jokanović download
 26. Imenovanje komisije za ocjenu podobnosti teme doktorske teze kandidata Krenara Kepuške download
 27. Imenovanje komisije za ocjenu podobnosti teme doktorske teze kandidata Ane Velimirović download
 28. Imenovanje komisije za ocjenu podobnosti teme doktorske teze kandidata Balše Bajagića download
 29. Imenovanje komisije za ocjenu podobnosti teme doktorske teze kandidata Olge Jokanović download
 30. Izvještaj komisije za ocjenu podobnosti teme doktorske teze i kandidata Valentine Kalinić download
 31. Izvještaj komisije za ocjenu podobnosti teme doktorske teze i kandidata Nebojše Bulatovića download
 32. Izvještaj komisije za ocjenu podobnosti teme doktorske teze i kandidata Marine Jakšić download
 33. Izvještaj komisije za ocjenu podobnosti teme doktorske teze i kandidata Jelena Mijušković download
 34. Izvještaj komisije za ocjenu podobnosti teme doktorske teze i kandidata Darka Blagojevića download
 35. Izvještaj komisije za ocjenu podobnosti teme doktorske teze i kandidata Milene Krtolice download
 36. Izvještaj komisije za ocjenu podobnosti teme doktorske teze i kandidata Tanje Bakić download
 37. Izvještaj komisije za ocjenu podobnosti teme doktorske teze i kandidata Darka Skupnjaka download
 38. Izvještaj komisije za ocjenu podobnosti teme doktorske teze i kandidata Aleksandre Koprivice download
 39. Izvještaj komisije za ocjenu podobnosti teme doktorske teze i kandidata Marine Radonjić download
 40. Izvještaj komisije za ocjenu podobnosti teme doktorske teze i kandidata Marije Vojinović download
 41. Izvještaj komisije za ocjenu podobnosti teme doktorske teze i kandidata Mirjane Đukić download NEW
 42. Izvještaj komisije za ocjenu doktorske disertacije Luke Filipovića i imenovanje komisije za odbranu download
 43. Izvještaj komisije za ocjenu doktorske disertacije Katarine Mirković i imenovanje komisije za odbranu download
 44. Izvještaj softvera za provjeru plagijata: Olivera Blagojević download
 45. Izvještaj softvera za provjeru plagijata: Maja Sekulović download
 46. Verifikacija upisa na doktorske liste i zahtjev za proširenje liste download1, download2, download3

Dokumenti

Obrazac D1 Valentina Kalinic.pdf

Preuzmi

Obrazac D1 Nebojsa Bulatovic.pdf

Preuzmi

Obrazac D1 Marina Jaksic.pdf

Preuzmi

Obrazac M Boris Raznatovic.pdf

Preuzmi

Obrazac M Andjela Draskovic.pdf

Preuzmi

Obrazac M Borko Bajic.pdf

Preuzmi

Obrazac M Maja Milanovic.pdf

Preuzmi

Obrazac M Katarina Petrovic.pdf

Preuzmi

Obrazac M Milena Petrovic.pdf

Preuzmi

Obrazac M Mirjana Nedovic Vukovic.pdf

Preuzmi

Obrazac M Miljana Andjelic.pdf

Preuzmi

Obrazac M Milos Lukic.pdf

Preuzmi

Obrazac M Senad Begic.pdf

Preuzmi

Obrazac M Petar Kadic.pdf

Preuzmi

Obrazac M Sabrina Hadziosmanovic.pdf

Preuzmi

Obrazac D1 Darko Blagojevic.pdf

Preuzmi

Obrazac D1 Milena Krtolica.pdf

Preuzmi

Obrazac D1 Tanja Bakic.pdf

Preuzmi

Obrazac IM Damir Sindik.pdf

Preuzmi

Obrazac IM Milena Radonjic.pdf

Preuzmi

Obrazac D3 Luka Filipovic.pdf

Preuzmi

Obrazac D1 Aleksandra Koprivica.PDF

Preuzmi

Obrazac D1 Darko Skupnjak.PDF

Preuzmi

Obrazac IM Darko Skupnjak.pdf

Preuzmi

Obrazac IM Predrag Bojovic.pdf

Preuzmi

Obrazac IM Ramiz Kurbegovic.pdf

Preuzmi

Obrazac IM Svetlana Ognjanovic.pdf

Preuzmi

Obrazac M Boris Markovic.PDF

Preuzmi

Obrazac M Vuk Kovijanic.PDF

Preuzmi

Obrazac D1 Marija Vojinović.pdf

Preuzmi

Obrazac D1 Marina Radonjić.pdf

Preuzmi

Obrazac M Božidar Šoškić.pdf

Preuzmi

Obrazac PD Krenar Kepuska.pdf

Preuzmi

Similarity Report Olivera Blagojevic.pdf

Preuzmi

Obrazac IM Ana Velimirović.pdf

Preuzmi

Obrazac IM Balša Bajagić.pdf

Preuzmi

Obrazac IM Olga Jokanović.pdf

Preuzmi

Obrazac PD Ana Velimirović.pdf

Preuzmi

Obrazac PD Balša Bajagić.pdf

Preuzmi

Obrazac PD Olga Jokanović.pdf

Preuzmi

Similarity Report Maja Sekulovic.pdf

Preuzmi

Obrazac D1 Jelena Mijušković.pdf

Preuzmi

Obrazac D1 Mirjana DJukic.pdf

Preuzmi

Obrazac D1 Mirjana DJukic.pdf

Preuzmi

Obrazac D3 Katarina Mirkovic.pdf

Preuzmi

Z 56.pdf

Preuzmi

Odluka Vijeca MF o upisu na doktorske studije.pdf

Preuzmi

Upis na doktorske studije PMF.pdf

Preuzmi

Upis na doktorske studije EF.pdf

Preuzmi
Broj posjeta : 1697