Rektorat, 02.03.2020

LXI sjednica Odbora za doktorske studije biće održana u petak 6. marta u 11:00hDnevni red

 1. Zapisnik sa LX sjednice Odbora download
 2. Imenovanje mentora studentu Radmili Gagić download
 3. Imenovanje mentora studentu Daliboru Peleviću download
 4. Imenovanje mentora Nexhatu Kapidaniju download
 5. Imenovanje mentora Ani Radulović download
 6. Drugi izvještaj mentora o radu studenta Aleksandre Jovanović download
 7. Ocjena ispunjenosti uslova i imenovanje komisije za ocjenu doktorske disertacije kanditata Olivere Blagojević download
 8. Ocjena ispunjenosti uslova i imenovanje komisije za ocjenu doktorske disertacije kanditata Vladimira Đurišića download
 9. Izvještaji softvera za provjeru plagijata: Ivan Radević download
 10. Izvještaji softvera za provjeru plagijata: Vladimir Đurišić download
 11. Izvještaji softvera za provjeru plagijata: Branko Anđić download
 12. Verifikacija upisa na Medicinskom fakultetu download
 13. Informacije download

Dokumenti

Broj posjeta : 717