Rektorat

Erasmus+ stručno usavršavanje na Univerzitetu Transilvanija u Brašovu
Predstavnici Univerziteta Crne Gore, mr Predrag Radunović, rukovodilac Služe za unutrašnju reviziju, mr Ognjen Savić, bibliotekar Centralne univerzitetske biblioteke i mr Isidora Lakić iz Kancelarije za međunarodnu saradnju, boravili su na Erasmus+ stručnom usavršavanju na Univerzitetu Transilvanija u Brašovu,  u periodu od 19. do 23. jula 2021. godine.

Domaćin posjete bio je rektor Univerziteta Transilvanija u Brašovu, prof. dr. Ing Ioan Vasile Abrudan, koji je zajedno sa učesnicima obišao kampus i tom prilikom pokazao istraživačke centre koji se bave inovacijama i transferom tehnologija, kao i univerzitetsku biblioteku.

Pored predstavnika našeg Univerziteta, bilo je još 13 učesnika iz tri države, među kojima i predstavnici Univerziteta "Ismail Kemali" Vlora iz Albanije sa kojim Univerzitet Crne Gore ima bilateralnu saradnju i dugogodišnje iskustvo na projektnim aktivnostima.

Učesnici su imali priliku da razmijene iskustva sa kolegama, razgovaraju o primjerima dobre prakse i razmotre buduće pravce saradnje.

Saradnja u okviru programa Eramus+ KA107, između Univerziteta Crne Gore i Univerzitetu Transilvanija u Brašovu, uspostavljena je u oblasti mašinstva krajem 2018. godine i od tada je realizovan veliki broj odlaznih i dolaznih mobilnosti studenata i osoblja.

 

Broj posjeta : 275