Rektorat, 05.03.2018

Stipendija za pisce u okviru Srednjoevropske inicijativeStipendija za pisce u okviru Srednjoevropske inicijative

Otvoren je poziv za dodjelu rezidencijalnih stipendija za pisce u okviru Srednjoevropske inicijative (CEI), za 2018. godinu. Stipendija koju dodjeljuje CEI u saradnji sa Slovenačkim udruženjem pisaca predstavlja nagradu čiji je cilj da ohrabri prekograničnu saradnju i promociju u oblasti književnosti za mlade pisce iz država Centralne Evrope koje nijesu dio Evropske unije. Stoga, pravo učešća imaju pisci iz Albanije, Bjelorusije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Moldavije, Srbije, Ukrajine i Crne Gore, starosti ispod 35 godina (rođeni od 1. januara 1984. godine).

Stipendija u iznosu od 5.000 eura se dodjeljuje za tromjesečni boravak u nekoj od država članica CEI-a, po odabiru dobitnika. Nagrada će biti dodijeljena na 33. Međunarodnom književnom festivalu Vilenica, koji će se održati od 5. do 9. septembra 2018. godine. 

Rok za prijave je 30.april 2018. godine, a aplikacioni paket treba da sadrži:

  1. Popunjeniaplikacioni obrazac;
  2. Biografiju aplikanta na engleskom jeziku (max. 1800 karaktera bez proreda);
  3. Kopiju važeće lične karte ili pasoša sa vidljivim datumom i mjestom rođenja i državljanstvom aplikanta;
  4. Bibliografiju aplikanta na engleskom jeziku (max. 3600 karaktera bez proreda);
  5. Opis projekta koji će biti sproveden tokom tromjesečne rezidencije, na engleskom jeziku (2000-4500 bez proreda). Projekat mora biti književni a ne istraživački, a u obzir dolaze svi žanrovi i teme;
  6. Jedno originalno potpisano pismo preporuke na engleskom jeziku (max. 1800 karaktera bez proreda, pisma bez originalnog potpisa neće biti uzeta u obzir).

Nekompletne aplikacije neće biti razmatrane.

Aplikacije se šalju redovnom poštom u zapečaćenoj koverti na adresu:

Slovene Writer’s Association

(Writer in Residence)

Tomšičeva 12

SI-1000 Ljubljana

Slovenia

Više informacija o pozivu možete preuzet

Dokumenti