Rektorat, 07.05.2018

Konkurs za projekte od posebnog značaja Vlade Italije prvi put otvoren za Crnu GoruKonkurs za projekte od posebnog značaja Vlade Italije prvi put otvoren za Crnu Goru

Projekti od posebnog značaja “Progetti di Grande Rilevanza” prvi put su otvoreni za Crnu Goru u sklopu konkursa koji su raspisali Ministarstvo nauke Crne Gore i Generalni direktorat za promociju zemlje Ministarstva vanjskih poslova i međunarodne saradnje Republike Italije, za period 2018/2020.

U ostvarivanju saradnje na projektima od posebnog značaja pomogao je ataše za nauku Ambasade Italije u Beogradu, gospodin Paolo Batineli.

Ovim Konkursom dostupne su dvije moguće šeme finansiranja: Projekti za razmjenu istraživača (finansiraju se jedino troškovi mobilnosti istraživača) i Projekti od posebnog značaja (istraživačke aktivnosti sufinansiraju obje Strane, pri čemu je obavezan značajan finansijski doprinos nosioca projekta koji podnosi predlog). 

Konkurs za podnošenje zajedničkih predloga projekata za „razmjenu istraživača“ i zajedničkih predloga projekata “Grande Rilevanza” je uslijedio na osnovu Sporazuma o naučnoj i tehnološkoj saradnji između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Italije, koji je stupio na snagu 19. februara 2018. godine.

Na Konkurs se mogu prijaviti nosioci naučnog istraživanja koji su upisani u Registar Ministarstva nauke Crne Gore. Projekat mora ispunjavati uslove u skladu sa Zakonom o naoučnoistraživačkoj djelatnosti kao i utvrđene kriterijume Ministarstva nauke Crne Gore.

Prioritetne oblasti saradnje 
Projekti za razmjenu istraživača moraju se podnositi isključivo za neku od sljedećih prioritetnih oblasti istraživanja: Poljoprivreda i nauka o hrani, Biotehnologija i medicina, Plavi rast, Kulturno nasljeđe, Održive tehnologije, inženjering i resursi. 

Projekti od posebnog značaja moraju se podnositi isključivo za neku od sljedećih prioritetnih oblasti istraživanja: Plavi rast, Biotehnologija i medicina, Kulturno nasljeđe, Održive tehnologije, inženjering i resursi, Procjena rizika od prirodnih katastrofa i otklanjanje rizika i Poljoprivreda i nauka o hrani.

Prijave sa kompletnom dokumentacijom dostavljaju se elektronskim putem, preko sajta Ministarstva nauke, najkasnije do 06. juna 2018. godine, do 12:00h.


Kontakt osoba u Ministarstvu nauke je Snežana Vukotić, samostalna savjetnica I, Direkcija za međunarodne programe i evropske integracije (tel: 020/405-326; email: snezana.vukotic@mna.gov.me)

 

Informacija o konkursu i potrebnoj dokumentaciji dostupna je na linku: http://www.mna.gov.me/ministarstvo/Konkursi_za_bilateralnu_saradnju/Italija/

 

Ministarstvo nauke Crne Gore

 

Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print