Rektorat, 15.04.2019

Stipendije Fondacije Konrad Adenauer (KAS)X

Njemačka Fondacija Konrad Adenauer (KAS) dodjeljuje stipendije za studijsku 2019/20 god. društveno i politički angažovanim i nadarenim studentima završnih godina fakulteta, postdiplomcima i doktorantima koji studiraju u Crnoj Gori.
 

USLOVI:

 • Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti od 3. godine studija (od septembra 2019) kao i postdiplomci i doktoranti
 • Donja granica prosjeka na studijama je 8.5
 • Dobro znanje engleskog ili njemačkog jezika
 • Starosna granica kandidata je do 30 godina starosti
 • Kandidat ne smije biti u radnom odnosu
 • Rok za podnošenje prijave je do 15. juna 2019.
 • Studenti koji budu izabrani u uži krug biće pozvani na razgovor ( na crnogorskom i engleskom jeziku) sa članovima komisije za dodjelu stipendija
 • Novčana podrška isplaćuje se izabranim studentima u iznosu od 100 eura mjesečno u trajanju od 10 mjeseci
 • Izabrani stipendisti su obavezni da KAS-u dostavljaju dokaz o toku studija a ukoliko stipendista prekine studije, obavezan je da novac vrati KAS-u
 • Pored finansijske podrške stipendistima je omogućeno i pohađanje seminara i drugih aktivnosti u organizaciji KAS-a

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA KONKURS:

Dokumentacija se dostavlja na crnogorskom jeziku

 1. popunjen PRIJAVNI FORMULAR (mozete ga preuzeti sa inernet stranice vašeg fakulteta ili UCG)
 2. CV na engleskom jeziku
 3. MOTIVACIONO PISMO
 4. POTVRDA O POLOŽENIM ISPITIMA

* za POSTDIPLOMSKE / DOKTORSKE STUDIJE 

   dostavlja se fotokopija diplome sa osnovnih studija i uvjerenje o upisu  

    postdiplomskih / doktorskih studija

 1. DVIJE AKADEMSKE PREPORUKE
 2. JEDNA PREPORUKA KOJA SE ODNOSI NA DRUŠTVENI ILI POLITIČKI ANGAŽMAN

    (preporuka iz stranke, NVO ili studentske organizacije – u zavisnosti od vrste angažovanja)

 1. FOTOGRAFIJA novijeg datuma (format za lk. ili pasoš)
 2. OSTALE DIPLOME / SERTIFIKATI – FOTOKOPIJE

 

Zainteresovani kandidati svoju dokumentaciju mogu dostaviti do  15. juna 2019. lično ili poštom na adresu: Moskovska 19, 81 000 Podgorica.

Za sve dodatne informacije obratite se putem e-maila na adresu:

Luka.Maric@kas.de ili na telefone: 020 246 215, 067 888 601.

 

DODATNE INFORMACIJE PRILIKOM APLICIRANJA ZA STIPENDIJU

                      FONDACIJE KONRAD ADENAUER:

 

 1. Elektronska dostava dokumentacije nije moguća
 2. Nepotpuna dokumentacija kandidata se neće razmatrati
 3. Po završetku izbora novih stipendista, dokumentacija kandidata se čuva u Fondaciji najduze 3 mjeseca od izbora, kandidat je moze preuzeti lično ili mu na zahtjev ista može biti vraćena poštom
 4. Preporuke moraju biti na memorandumu fakulteta, sa pečatom i potpisom profesora
 5. Ukoliko kandidat ne posjeduje zvaničan sertifikat o nivou znanja stranog jezika, prihvatiće se ocjena sa kojom je kandidat polozio strani jezik – engleski ili nemački na fakultetu;
 6. Fondacija Konrad Adenauer u Crnoj Gori ukupno dodjeljuje 9 stipendija godišnje;
 7. Svi kandidati koji su aplicirali za stipendiju biće obaviješteni o zvaničnim rezultatima konkursa maksimalno 30 dana nakon izbora
 8. Kandidati se obavještavaju o rezultatima konkursa putem e-maila i ne dostavljaju se pojedinačna obrazloženja zbog kojih kandidat nije primljen u program
 9. Kandidati koji su odbijeni nakon intervjua sa članovima komisije, nemaju mogućnost ponovne prijave za stipendiju

Prijavni formular možete preuzeti na dnu stranice.

 

Dokumenti

Broj posjeta : 392