Rektorat, 12.07.2019

Intenzivna saradnja sa univerzitetima u okviru Erasmus + programaUniverzitet Crne Gore intenzivno sarađuje i uspostavlja partnerstva sa evropskim univerzitetima u okviru projekata kreditne mobilnosti Erasmus+ programa.

Ovog semestra, osoblje Kancelarije za međunarodnu saradnju Univerziteta Crne Gore imalo je priliku da razmijeni iskustva sa kolegama sa 10 evropskih univerziteta, iz pet različitih zemalja:

Portugal - Univerzitet u Aveiru, Univerzitet NOVA Lisabon i Univerzitet Beira Interior

Grčka - Univerzitet u Solunu

Rumunija - Univerzitet Alba Iulia

Poljska - Univerzitet u Nysi

Turska - Pamukkale Univerzitet

Takođe, održan je niz sastanaka sa akademskim osobljem evropskih univerziteta, koje je na fakultetskim jedinicama Univerziteta Crne Gore održalo brojna predavanja. Tokom susreta predstavljen je Univerzitet Crne Gore i razgovarano je o mogućim pravcima buduće saradnje.

Broj posjeta : 525