Rektorat, 17.10.2019

Promocija DAAD stipendija na Univerzitetu Crne GoreNa Univerzitetu Crne Gore, danas je održana promocija njemačkih stipendija DAAD koje, i ove godine, nude master, istraživačke i ostale stipendije našim studentima, kao i intenzivne kurseve jezika.

Prorektorica Univerziteta Crne Gore prof. dr Nataša Kostić kazala je da Univerzitet Crne Gore prepoznaje međunarodnu mobilnost studenata, akademskog i neakademskog osoblja kao važan segment aktivnosti u pravcu bolje međunarodne pozicioniranosti Univerziteta, te da bi studenti, profesori i istraživači trebali na najbolji način iskoristiti dobrobiti dugogodišnje saradnje Univerziteta Crne Gore sa univerzitetima i naučnoistraživačkim institucijama Njemačke.

„Saradnja se odvija kroz zajedničke projekte, odlaznu i dolaznu mobilnost studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja i to kroz istraživačke, nastavne i stručne aktivnosti”, rekla je ona.

Kroz lektorat na studijskom programu za Njemački jezik i književnost Filološkog fakulteta, kako navodi Prorektorica, imamo dugogodišnju saradnju i sa Njemačkom službom za akademsku razmjenu – DAAD, a Info dani o stipendijama koje ova služba nudi, potvrđuju zainteresovanost studenata Unvierziteta Crne Gore da svoje studije nastave u Njemačkoj, kao i interesovanje naših profesora i istraživača da dio svojih istraživanja obave na nekoj od njemačkih visokoškolskih institucija.

Prorektorica je saopštila da, u ovom trenutku, Univerzitet Crne Gore ima potpisane bilateralne ugovore za kreditnu mobilnost sa njemačkim univerzitetima u Berlinu, Marburgu, Hajdelbergu, Frajburgu, Sarbrikenu i Freisingu i od ove akademske godine.

„U okviru ovih ugovora, u protekle tri godine, na Univerzitetu Crne Gore je predavalo 19 profesora iz Njemačke, dok je sa našeg Univerziteta 87 studenata i 52 člana nastavnog i nenastavnog osoblja boravilo na razmjeni na partnerskim institucijama u Njemačkoj“, navela je prorektorica prof. dr Kostić.

Zamjenik ambasadora SR Njemačke u Crnoj Gori Kristof Breunig kazao je da je akademska saradnja Crne Gore i Njemačke veoma važna za obje zemlje i ima za cilj snaženje dobrih njemačko-crnogorskih odnosa.

O DAAD programu i dodatnim mogućnostima koje se pružaju studentima, profesorima i istraživačima govorili su i lektorka DAAD-a Eli Mak, direktorica Njemačkog doma Crne Gore Jelena Božović, alumnista DAAD stipendije dr. Džemal Elezagić, kao i Marija Lakićević stipendistkinja Programa stipendija njemačke privrede za zemlje Zapadnog Balkana.

Oni su dali odgovore na pitanja prisutnih kroz koje su objasnli šta podrazumijevaju DAAD master stipendije, istraživačke stipendije za doktorske studije u trajanju od četiri godine maksimum, kratke stipendije u trajanju od 1-6 mjeseci, godišnje stipendije u trajanju od 7-10 mjeseci, istraživački boravak za predavače na fakultetu i naučnike, ljetnji kursevi za sve studente, kao i intenzivni kursevi jezika.

Podaci o programu dostupni su i na sajtu DAAD programa: www.daad.de i www.funding-guide.de.

 

Image

Broj posjeta : 810