Rektorat, 26.05.2020

Individualane stipendije Marija Kiri na Univerzitetu Azurna obalaX

Univerzitet Azurna obala pokreće kampanju za promovisanje univerziteta kao institucije domaćina za mlade istraživače koji žele da se prijave za Marija Kiri stipendije, do 9. septembra.

Aplikacije su dostupne za individualne stipendiste, istraživače postdoktorskog nivoa koji ispunjavaju kriterijume podobnosti MSCA-IF.

Univerzitet Azurna obala će pružiti punu podršku u procesu prijave, kao i jedno od najkonkurentnijih istraživačkih okruženja u Francuskoj.

Zainteresovani istraživači, sa iskustvom i jasnom idejom projekta, mogu se direktno obratiti kancelariji za podršku: cellule.europe@univ-cotedazur.fr

 

Image

Dokumenti

Broj posjeta : 602