Rektorat

Predstavnici Univerziteta Crne Gore učestvovali na Zoom konferenciji u okviru Dana Erasmus + programa
Univerzitet Crne Gore nastavlja da podržava promotivne aktivnosti Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG), pa su ovom prilikom predstavnici Univerziteta aktivno učestvovali na današnjoj onlajn konferenciji (Zoom) koja je organizovana u sklopu Dana Erasmus + programa. U panel sekciji je bilo riječi o mogućnostima učešća mladih s invaliditetom u Erasmus + programu.

Image

U uvodnom obraćanju se pored programske menadžerke Anđele Radovanović koja je istakla posljedice kvalitetnog inkluzivnog obrazovanja i značaj uključivanja studenata s invaliditetom u program razmjene, obratila i prorektorka Univerziteta Crne Gore, prof. dr Irena Orović istakavši da Univerzitet Crne Gore kontinuirano radi na poboljšalju uslova studiranja studenata sa invaliditetom. Univerzitet radi na podizanju svijesti o neophodnosti stvaranja pristupačnog okruženja za studente sa invaliditetom, kako u pogledu fizičke pristupačosti tako i u pogledu pristupačnosti informacija. Univerzitet je vrlo otvoren za saradnju i spremni smo da aktivno učestvujemo u svim inicijativama koje se tiču intenziviranja učešća mladih sa invaliditetom u raznim segmentima visokog obrazovanja, i da zajednički kreiramo ambijent za efikasnije uključivanje mladih sa hendikepom u sve akademske i studentske aktivnosti. Kroz brojne projekte u kojima je Univerzitet učestvovao ili kao koordinator ili kao partner pokrenute su mnoge korisne stvari za studente sa invaliditetom. Svi inter-institucionalni ugovori sklopljeni u okviru Erasmus + programa od prošle godine imaju posebne odredbe koje se tiču učešća mladih sa hendikepom u programima mobilnost sa partnerskim institucijama. “U okviru Erasmus+ programa, u posljednjih pet godina, Univerzitet Crne Gore je uzeo učešće u oko 28 projekata” istakla je prorektorka Orović. U svom izlaganju je navela projekat iz prvog prvog Erasmus+ KA2 poziva u kategoriji Capacity Building „Prelaz studenata sa invaliditetom od visokog obrazovanja do zapošljavanja u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori” (akronim Trans2Work), čija je realizacija trajala od 2015 do 2018. godine, a na kojem su pored našeg Univerziteta partneri iz naše zemlje bili i Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore, Zavod za zapošljavanje Crne Gore i Univerzitet Donja Gorica. Rad na ovom projektu je učvrstio veze Univerziteta Crne Gore i Udruženja mladih sa hendikepom pa Univerzitet u svakoj prilici daje podršku i pomaže realizaciji raznih aktivnosti UMH, kao što je i ova onlajn konferencija. Od aktuelnih projekata koji se realizuju na Univerzitetu prorektorka Orović je navela projekte Reforma stranih jezika na ustanovama viskog obrazovanja (REFLAME) koji realizuje projektni tim Filološkog fakulteta, Pravne klinike u službi ranjivih grupa: Jačanje zapošljavanja pravnih studenat kroz praktično obrazovanje (ENEMLOS) koji realizuje projektni tim Pravnog fakulteta i Jačanje internacionalizacije na univerzitetima u Crnoj Gori kroz efikasno strateško planiranje (IESP) koji se realizuje u okviru Rektorata Univerziteta Crne Gore. Takođe je istakla da pored projektnih aktivnosti naš Univerzitet ima značajnu ulogu u okviru Erasmus + mobilnosti.

Prisutnima se u okviru panel sekcije prisutnima se obratila Rina Muhaj ispred Erasmus+ Nacionalne kancelarije u Crnoj Gori i predstavila aktivnosti koje ova Kancelarija pruža u cilju davanja kvalitetne podrške za apliciranje kako u projektnim aktivnostima tako i u programima  mobilnosti.

Ispred  Evropske mreže za samostalni život (European Network on Independent Living - ENIL) prisutnima se obratio Kamil Goungor. U svom izlaganju je istakao je da je važno studentima s invaliditetom tokom Erasmus+ programa obezbijediti podršku da bi učestvovali, što podrazumijeva troškove smještaja, prevoza I  asistencije i da to treba planirati budžetom projekta.

U okviru sekcije za diskusiju Univerzitet Crne Gore je uzeo značajno učešće.  Prisutni su dobili informacije kako o projektima koji su realizovani, tako I o onim koji su aktuelni I imaju poseban uticaj na pobojšanje kvaliteta studiranja i života studenata sa invaliditetom.

Prof. dr Tatijana Dlabač je bila koordinator Trans2work projekta koji je učvrstio veze ne samo Univerziteta Crne Gore i Udruženja mladih s hendikepom, već i veze našeg Univerziteta sa Savezom slijepih koji su aktivno učestvovali i pružali pomoć u donošenju odluka o nabavci vrijedne opreme za studente sa oštećenjem vida koja je kroz Trans2work projekat dobijena i smještena u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci koja je na raspolganju ne samo studentima nego i svim građanima Crne Gore. Ona je u izlaganju navela da je na našem Univerzitetu u prethodnom periodu realizovano nekoliko vrijednih projekata koji su ili u cjelosti ili u nekim segmentima bili posvećeni studentima s invaliditetom. Jedan od tih projekata je realizovao projektni tim Filozofskog fakulteta a radi se o projektu  FOSFIM (Foundation of Study Program for Inclusive Education in Montenegro), koj je prvi u nizu Tempus projekata bio odobren za finansiranje od 2012. do 2015. godine i čiji je tadašnji cilj bio akreditovanje jednogodišnjeg master studijskog programa za inkluzivno obrazovanje. U okviru nove akreditacije na UCG iz 2017.godine, pomenuti program je proširen i dopunjen, tako da se nova generacija studenata ove akademske godine upisala na dvogodišnje master studije na Interdisciplinarnom master programu inkluzivnog obrazovanja (Filozofski i Medicinski fakultet), navela je prof. dr Tatjana Novović, rukovodilac pomenutog projekta I dekan Filozofskog fakulteta.

Na našem Univerzitetu su u toku projekti koji su započeti sa realizacijom prošle godine koji u svojim aktivnostima obuhvataju uključivanje ranjivih grupa. Tako je prof. dr Biljana Đuričin govorila o ciljevima projekta pod nazivom „Pravne klinike u službi ranjivih grupa: poboljšanje zapošljivosti studenata prava putem praktičnog pravnog obrazovanja” (ENEMLOS). Ključni ciljevi Projekta su: modernizacija i usmeravanje postojeće nastavne prakse, posebno u praktičnim pravnim disciplinama; povećavanje kapaciteta na pravnim fakultetima; sticanje novih i razvijanje postojećih pravnih vještina; uspostavljanje dugoročne i održive saradnje sa pravnim institucijama zemljama učesnica Projekta; razvijanje interesovanja i motivacije studenata; poboljšanje zapošljivosti studenata prava i omogućavanje široj zajednici - posebno ranjivim klijentima da zaštite svoja prava putem besplatne pravne pomoći.U svim situacijama gdje osoba ili više njih (ranjiva grupa, na pr. žrtve porodičnog nasilja, siromašni, izbjeglice, azilanti, djeca, osobe sa invaliditetom i sl.) traže pravni savjet, kvalitetno organizovana pravna klinika obezbijediće klijentu studenta koji će raditi uz pomoć praktičara i nastavnika i pružiti mu adekvatan besplatan pravni savjet. U radu sa studentima u pružanju savjeta će raditi praktičari- sudije, advokati, tužioci, notari, javni izvršitelji i posrednici. Rad sa živim klijentima je višestruko koristan. Za ranjivu osoba je korisno da dobija kvalitetan pravni savjet. Na taj način, studenti se uče pravnim vještinama i profesionalizmu. Izuzetno je značajno za društvo, jer jednak pristup pravdi vodi vladavini prava i pravnoj državi.Učestvovanjem u Projektu u kojem će studenti asistirati u pružanju besplatnog pravnog savjeta  im omogućava da dobiju kompletno pravno obrazovanje, ovladaju pravnim vještinama, nauče praktičan rad kroz rješavanje aktuelnih slučajeva, razviju sopstveno i kreativno mišljenje i doprinose širenju pravnu svijesti i popularizaciji etičkih principa pravne profesije. U radu sa ranjivim grupama učestvovaće studenti osnovnih studija završnih godina, specijalističkih i master studija. Oblasti u kojima će se pružati besplatni pravni savjeti su: građanska, krivična, građanskoprocesna, krivičnoprocesna, poslovna, obligaciona, porodična, nasljedna, upravna, međunarodna, ljudskih prava, radna, ustavna, finansijska, ekološka.U Projekat uključene su tri eminentene institucije iz EU koje se uspješno bave kliničkim pravnim obrazovanjem, posebno radom sa tkz. živim klijentima: Pravni fakultet Univerziteta u Zagrebu, Regent Univerzitet u Londonu i Univerzitetski centar za pravne klinike u Varšavi, koji će pružiti najbolju edukaciju i praksu u oblasti kliničkog pravnog obrazovanja prisutnu u zemljama EU.Pravni fakultet UCG realizuje ovaj projekat zajedno sa akademskim partnerima sa Kosova i neakademskim institucijama iz Crne Gore i Kosova.

Prof. dr Milica Vuković-Stamatović osvrnula se na komponentu Erasmus+ projekta Reflame koja se odnosi razvoj metodičkih kompentencija nastavnika stranih jezika na visokoškolskim institucijama za rad sa studentima koji imaju oštećenje vida ili sluha. Analiza potreba, sprovedena u sklopu aplikacije za projekat, ukazala je na probleme i izazove sa kojima se susreću nastavnici stranih jezika u radu sa studentima sa navedenim oštećenjima, te na njihovu neobučenost u tom smislu. Partner u projektu, Institut za primijenjenu lingvistiku Univerziteta u Varšavi, specijalizovan je za metodičke obuke ove vrste i njegovi eksperti sprovešće obuku za nastavnike stranih jezika Univerziteta Crne Gore, Univerziteta Donja Gorica i Univerziteta Mediteran, u trećoj projektnoj godini. Obuci će prethoditi studijska posjeta poljskom Institutu, kada će jedan broj nastavnika biti u prilici da se bliže upozna sa ovom institucijom i nastavnim metodama koje koriste njeni predavači. Poljski eksperti izrazili su zadovoljstvo infrastrukturom kojom Filološki fakultet raspolaže, a na njihov predlog vebsajt projekta Reflame prilagođen je osobama sa oštećenjima vida i sluha (www.reflame.ucg.ac.me).

Ana Dragutinović iz Kancelarije za međunarodnu saradnju Univerziteta Crne Gore informisala je učesnike panela o aktivnostima relevantnim za učešće studenata sa invaliditetom u programu Erasmus +, posebno se osvrnuvši na Erasmus+ projekat “Jačanje internacionalizacije crnogorskih univerziteta kroz efikasno strateško planiranje - IESP” u okviru kojeg je planirano agnažovanje osobe sa invaliditetom u Karijernom centru Univerziteta Crne Gore koja će raditi sa vulnerabilnim grupama i pružati podršku učešću studenata sa invaliditetom u programima mobilnosti. Projekat IESP inače ima za cilj da unaprijedi međunarodnu konkurentnost Univerziteta Crne Gore, prije svega putem obezbjeđivanja najboljeg modela jačanja kapaciteta za različite aspekte internacionalizacije. Konkretni ciljevi projekta IESP uključuju uspostavljanje strateškog planiranja u oblasti internacionalizacije, zatim razvoj mehanizama za monitoring i evaluaciju internacionalizacije, potom unapređenje znanja i vještina nastavnog i administrativnog osoblja za učešće u procesu internacionalizacije, kao i unapređenje preduslova za povećanje mobilnosti studenata, akademskog, istraživačkog i neakademskog osoblja.

Takođe je podsjetila da je Univerzitet Crne Gore prošle godine usvojio Pravila o međunarodnoj mobilnosti studenata prema kojima studenti sa invaliditetom imaju prednost na konkursima programa mobilnosti.

 

Medijske objave:

https://www.cdm.me/drustvo/da-prostor-visokog-obrazovanja-postane-privlacan-studentima-s-invaliditetom/

https://www.vijesti.me/vijesti/drustvo/478243/da-prostor-visokog-obrazovanja-postane-privlacan-studentima-s-invaliditetom

https://fosmedia.me/infos/drustvo/da-prostor-visokog-obrazovanja-postane-privlacan-studentima-s-invaliditetom

 

Broj posjeta : 194

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.