Rektorat

Održan "Pre-departure day" za studente UCG koji odlaze na razmjenu u zimskom semestru 2018/2019 akademske godine
Održan "Pre-departure day" za studente UCG koji odlaze na razmjenu u zimskom semestru 2018/2019 akademske godine

U organizaciji Kancelarije za međunarodnu saradnju Univerziteta Crne Gore održan je sastanak sa studentima koji će, zimskog  semestra akademske 2018/19.godine, otići na razmjenu u okviru Erasmus+ programa na neki od partnerskih univerziteta sa kojima naš univerzitet ima saradnju u okviru ovog programa.

Cilj sastanka, prvenstveno, bio je upoznavanje sa studentima pred njihov odlazak na mobilnost, kao i razmjena iskustava i informacija vezanih za pripreme za mobilnost. Studenti su bili u prilici da dobiju odgovore na pitanja koja se tiču boravka na stranom univerzitetu, posebno u toku prvih sedmica razmjene. Teme sastanka su bile raznovrsne: dobijanje boravišne dozvole (za one koji nemaju vizu), sastavljanje i izmjena Ugovora o učenju (Learning agreementa), isplata mjesečne stipendije i ostala praktična pitanja vezana za odlazak na razmjenu.

Sastanku su prisustvovali i bivši stipendisti koji su svoja kako pozitivna, tako i negativna iskustva prenijeli studentima, i time ih uputili na sve ono šta ih čeka u stranoj zemlji, ali i dali savjete kako da prevaziđu prepreke na koje će neminovno nailaziti, kao i kulturni šok, koji je kod mnogih studenata prisutan, posebno u prvom mjesecu razmjene.  

"Svaki početak je težak", naglasili su zaposleni u Kancelariji, ali on se brzo i prebrodi. Svakako, većina studenata se vrati sa prelijepim iskustvima, o čemu govori i dokaz da dosta njih traži i produžetak stipendije na još jedan semestar. 

 

Fotografija iz priloga preuzeta sa: 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiaxp6jm7DdAhUKsKQKHW1MD4AQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.aecoverseas.com%2Fpre-departure-briefing%2F&psig=AOvVaw0FbZAG5ixvGSkB0FZSO-kk&ust=1536660870935137