Rektorat, 28.05.2019

EURAXESS konferencija "Postani EURAXESS ambasador", 21-23. maj 2019, PragIspred Univerziteta Crne Gore i EURAXESS centra, mr Maja Škurić i Nikolina Radulović učestvovale su na EURAXESS konferenciji “Postanite EURAXESS ambasador ", koja je održana u periodu od 21. maja do 23. maja 2019, u Pragu (Češka Republika).

Ova konferencija je bila odlična prilika za članove EURAXESS mreže za učenje i povezivanje sa kolegama iz cijele Evrope i šire. Škurić i Radulović učestvovale su u radnim sesijama i okruglim stolovima koji su se bavili pitanjima saradnje sa istraživačima iz dijaspore, konceptom Otvorena nauka i inovacije, kao i bazama podataka u svrhu poboljšanja usluga za istraživače.

 

Broj posjeta : 64