Rektorat, 04.12.2017

Jednodnevni seminar za istraživače 7. decembraJednodnevni seminar za istraživače 7. decembra

Karijerni centar Univerziteta Crne Gore i Euraxess mreža u Crnoj Gori, u saradnji sa Erasmus + projektom RE@WBC, organizuju jednodnevni seminar pod nazivom „Perspektive za razvoj karijere istraživača“. Događaj će biti održan 7. decembra, sa početkom u 10 časova, u Plavoj sali u Rektoratu Univerziteta Crne Gore.

Na seminaru ćete moći da se informišete o Euraxess mreži za istraživače i svim mogućnostima koje ona nudi za razvoj vaše karijere, dok će glavne teme seminara biti Charter&Code i Marija Sklodovska Kiri stipendije.

Implementacija principa Charter&Code i Strategije razvoja ljudskih resursa za istraživače (HRS4R), koje je Evropska komisija prezentovala javnosti još u martu 2005, garantuju poboljšanje zapošljavanja i radnih uslova na univerzitetima, a predstavljaju i važan preduslov za pridruživanje Evropskom prostoru za istraživanje (ERA). Univerzitet Crne Gore otpočeo je ovaj proces, a na radionici koju će voditi g-đa Barabara Unković sa Univerziteta iz Pule, istraživači će moći bolje da se upoznaju sa principima i tematikom Charter&Code. G-đa Unković je ambasador za HRS4R za Makedoniju, Albaniju i Crnu Goru, kao i verifikovani evaluator za oblast Charter&Code od strane Evorpske komisije.   

Druga tema seminara jesu Marija Sklodovska Kiri stipendije, koje se istraživačima nude kroz programsku šemu za inovacije i istraživanje Horizont 2020. Radionica će pored informativnog dijela biti fokusirana i na pripremu aplikacije za individualne stipendije i faze prijave, ali će pored toga istraživačima biti predstavljene i ostale akcije, dostupne u ovom prestižnom programu, a koje su namijenjene i istraživačima sa manje iskustva. Ekspert koji će voditi ovu radionicu je g-din Dalibor Drljača, sa Nezavnisnog univerziteta iz Banja Luke i konsultant u Europrojekt centru, koji ima višegodišnje iskustvo u EU programima za obrazovanje i nauku. Aktivan je učesnik u više desetina TEMPUS i ERASMUS projekata, 7 FP7 i 5 H2020 projekata, projekt menadžer IPA projekta NET i učesnik 3 projekta Svjetske Banke u BiH, u nekoliko bilateralnih projekata (SIDA, Norway, JICA).

Pozivamo vas da prisustvujete ovom seminaru za istraživače i potvrdite svoj dolazak na e-mail: karijernicentar@ac.me.

Dokumenti