Rektorat, 19.11.2018

Panel diskusije o stvarnim dometima inkluzije mladih u savremenim demokratskim procesima i uticaja digitalizacije na tržište rada i studiranjeStudentski parlament Univerziteta Crne Gore (SPUCG) u saradnji sa Karijernim centrom Univerziteta Crne Gore organizovao je dvije panel diskusije u susret 75. zasijedanju Skupštine Evropske studentske unije (ESU), koja će se održati u Budvi.  

U Multimedijalnoj sali Univerzitetskog sportsko-kulturnog centra, 12. novembra, održana je prva panel diskusija pod nazivom "Stvarni dometi inkluzije mladih Crne Gore u savremenim demokratskim procesima". Na panelu su govorili: g-din Nenad Koprivica, predstavnik Ministarstva sporta, g-đa Tamara Milić, predstavnica Ministarstva prosvjete, g-din Petar Komnenić, novinar TV „Vijesti“ i g-din Ivica Todorović, menadžer Karijernog centra.

Panelisti su govorili o svom iskustvu u radu sa mladima i projektima koje oni organizuju u nastojanju da ojačaju njihovu ulogu u društvu.

Tokom diskusije o zakonskoj regulativi, g. Koprivica je istakao da su mladi prepoznali pitanja zaposlenja, obrazovanja, kulture, zdravstvene zaštite i aktivizma kao ona od najvišeg značaja, ali i ukazao na nedovoljno interesovanje mladih za uključivanje u procese, čiji rezultati ih se direktno tiču.

G-đa Milić iz Ministarstva prosvjete ukazala je na položaj vulnerabilnih i marginalizovanih grupa i pozvala mlade ljude da pokažu toleranciju i poštovanje za različitosti. 

Ivica Todorović iz Karijernog centra UCG istakao je da, bez obzira što se o mladima u javnosti često govori, nivo njihove inkluzije u demokratske procese još uvijek nije na zavidnom nivou.

Novinar TV „Vijesti“ Petar Komnenić ukazao je na nedostatak kritičke misli među omladinom, te potrebu za promjenama, kako bi stvari krenule na bolje, a mladi ljudi u Crnoj Gori vidjeli budućnost u svojoj zemlji.

Mladi studenti, preduzetnici i aktivisti su tokom zanimljive diskusije pokazali želju da doprinesu stvaranju boljeg ambijenta za život u Crnoj Gori, te pozvali nadležne institucije, buduće poslodavce i medije da prepoznaju njihova zalaganja i uključe ih u svoj rad u budućnosti.

Druga panel diskusija na temu "Uticaj digitalizacije i novih tehnologija na tržište rada i studiranje" održana je 15. Novembra, u Mediteran sali na Ekonomskom fakultetu.

Govornici na panelu bili su Boban Gledović ispred Ministarstva rada i socijalnog staranja, Lora Davidović ispred HR partners-a i Nikolina Radulović ispred Karijernog centra Univerziteta Crne Gore. Oni su prisutnim studentima prenijeli svoja zapažanja i šanse koje nove tehnlogije pružaju studentima, kako bi usavršavali sebe u oblastima koje izučavaju na fakultetima.

Ovo je bila i svojevrsna priprema i uvod u teme koje će biti aktuelne tokom dvodnevnog seminara u okviru Skupštine Evropske studentske unije  koja se održava u periodu od 25. novembra do 1. decembra 2018. godine u hotelu „Palas“ u Petrovcu.

Skupština Evropske studentske unije predstavlja najveći studentski događaj, koji za cilj ima zaštitu i afirmaciju studentskih prava u Evropi.