Rektorat, 14.02.2019

Info dan o programu međunarodne razmjene naučnoistraživačkog osoblja “RISE”X

 Karijerni centar Univerziteta Crne Gore poziva sve članove akademske zajednice da prisustvuju info danu o programu „RISE“ namijenjenom za međunarodnu razmjenu naučnoistraživačkog osoblja. Info dan biće održan 20. februara 2019. godine, sa početkom u 12 časova, u Zelenoj sali Rektorata Univerziteta Crne Gore.

Program „RISE“ realizuje se u okviru Marija Sklodovska Kiri Akcija, a podrazumijeva kratkoročne, međunarodne mobilnosti naučnoistraživačkog osoblja, između akademskih instituticija i organizacija iz industrije, kao i ostalih komercijalnih partnera. Program se finansira pod pokroviteljstvom glavnog fonda Evropske komisije za nauku i inovacije - Horizonta 2020.

Na info danu prisutni će moći bolje da se upoznaju sa karakteristikama programa RISE, ali i da vide kako putem Participant Portala vršiti pretragu partnera, dok će najveći fokus info dana biti trenutno aktuelni poziv za podnošenje prijava, čiji rok ističe 2. aprila 2019. godine.

Pozivamo sve članove akademske zajednice da prisustvuju info danu i upoznaju se sa osnovim karakteristikama programa RISE, što će biti od koristi za praćenje radionice za pisanje RISE aplikacije, koja će biti održana početkom marta.

Molimo vas da putem e-maila: karijernicentar@ucg.ac.me potvrdite svoje prisustvo.