Rektorat, 04.03.2019

Prijave za Program pripreme za investicijuPrijave za Program pripreme za investiciju

Zainteresovani istraživački timovi sa univerziteta koji imaju inovativnu startap ideju koju već razvijaju, mogu se prijaviti za Program pripreme za investiciju, u okviru EU projekta EU4Tech, za zemlje Zapadnog Balkana.

Program počinje krajem marta,  traje šest nedjelja i završava se predstavljanjem pred investitorima, u Beogradu.

Svi učesnici će imati "jedan na jedan" i onlajn mentorstvo, kao i učešće na radionicama. Mentorstvo eksperata je obezbijeđeno iz organizacija poput: Ernst&Young, Inno TSD, MITO Technology and T3I.

Biće selektovano 35 startapova i kompanija.

Preferirane oblasti startapova su: IT, IoT, energija, poljoprivreda, biološke nauke

Može učestovati: registrovana kompanija ili istraživački tim sa univerziteta, koji ima u planu da postane spin-off.

Treba da već imate ili da razvijate svoj proizvod / uslugu.

Dvije su "staze" Programa: Start Track i Avanced Track

 

Više detalja o programu: https://eu4tech.eu/investor-readiness-program-2019/

Prijave ovdje: https://eu4tech.eu/investor-readiness-program-2019-applications-are-open/?fbclid=IwAR2dP60IcfyMpm4LPfgG5F3IFDSTSXnHW8kaI6oIUBBg55QnZhyAjd9ZrjE 

Flajer o ovom programu dat je na linku: https://www.ucg.ac.me/skladiste/blog_1021/objava_41469/fajlovi/OPENCALLEU4TECH%20IR%202019.pdf