Rektorat, 04.03.2019

Prijave za Program pripreme za investicijuX

Zainteresovani istraživački timovi sa univerziteta koji imaju inovativnu startap ideju koju već razvijaju, mogu se prijaviti za Program pripreme za investiciju, u okviru EU projekta EU4Tech, za zemlje Zapadnog Balkana.

Program počinje krajem marta,  traje šest nedjelja i završava se predstavljanjem pred investitorima, u Beogradu.

Svi učesnici će imati "jedan na jedan" i onlajn mentorstvo, kao i učešće na radionicama. Mentorstvo eksperata je obezbijeđeno iz organizacija poput: Ernst&Young, Inno TSD, MITO Technology and T3I.

Biće selektovano 35 startapova i kompanija.

Preferirane oblasti startapova su: IT, IoT, energija, poljoprivreda, biološke nauke

Može učestovati: registrovana kompanija ili istraživački tim sa univerziteta, koji ima u planu da postane spin-off.

Treba da već imate ili da razvijate svoj proizvod / uslugu.

Dvije su "staze" Programa: Start Track i Avanced Track

 

Više detalja o programu: https://eu4tech.eu/investor-readiness-program-2019/

Prijave ovdje: https://eu4tech.eu/investor-readiness-program-2019-applications-are-open/?fbclid=IwAR2dP60IcfyMpm4LPfgG5F3IFDSTSXnHW8kaI6oIUBBg55QnZhyAjd9ZrjE 

Flajer o ovom programu dat je na linku: https://www.ucg.ac.me/skladiste/blog_1021/objava_41469/fajlovi/OPENCALLEU4TECH%20IR%202019.pdf