Rektorat, 14.06.2019

Učešće na obuci EURAXESS mreže SrbijeImageNa poziv EURAXESS mreže Srbije, Nikolina Radulović je učestvovala na obuci 5. i 6. juna na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Nišu.

Obuka je bila namijenjena članicama EURAXESS mreže Srbije: BHO Univerzitet u Nišu i EURAXESS centri: Univerzitet u Beogradu, Univerzitet u Novom Sadu, Univerzitet u Kragujevcu i Univerzitet Metropolitan.

Pored predstavnika EURAXESS mreže Srbije, učestvovali su i predstavnica BHO Bugarske, Svetlana Dimitrova i predstavnica British Council-a Krassimira Tantcheva.

Teme obuke bile su: EURAXESS portal, razvoj karijere istraživača, usluge i alati u okviru EURAXESS mreže, kao i razmjena iskustava u pružanju pomoći razvoju karijere istraživača.

Pored prezentacija i teorijskog dijela obuke, učesnici su bili u prilici da praktično koriste EURAXESS portal u računarskoj sali Mašinskog fakulteta.

Ova studijska posjeta doprinijeće da se ojača kapacitet servisnog centra na Univerzitetu Crne Gore, i mreže u cjelini, kroz informisanje o pružanju kvalitetne usluge istraživačima i sticanje kompetencija koje se odnose na promociju portala među istraživačima. Takođe, uticaće na jačanje kapaciteta zaposlenih za podršku R&D organizacijama u poslovima finansiranja i partnerstva, i mogućnosti oglašavanja.

Broj posjeta : 304