Rektorat, 02.11.2020

Prijavni formular za sajam praksi i stipendijaX

 

Image

 

Informacije o koordinatorima organizacionih jedinica, formular za prijavu i spisak poslodavaca dati su u nastavku i u prilogu 

Spisak kompanija koje će ponuditi prakse i stipendije se  nalazi u tabeli, a u prilogu se nalazi i forma prijave za studente.

 

Dokumenti

Broj posjeta : 299