Rektorat

Novi sajt Univerziteta Crne Gore: Uputstva
Novi sajt Univerziteta Crne Gore od danas je pušten u rad. Da bi se korektno učitala nova stranica, potrebno je isprazniti cash memoriju, što  na Chrome browseru možete učiniti istovremenom kombinacijom tastera Ctrl+Shift+Delete.

Takođe, na androidovom Chrome browser-u cash memorija se briše tako što se u njegovim podešavanjima izabere opcija History, pa zatim Clear browsing data.

Sve sugestije i primjedbe u radu novog sajta možete slati na mejl cis@ucg.ac.me.

 

Centar informacionog sistema

Univerzitet Crne Gore

Broj posjeta : 912