Unaprijeđen sajt Univerziteta Crne Gore Lakše do osnovnih informacija
Unaprijeđen sajt Univerziteta  <span class="CyrLatIgnore">Crne Gore</span> Lakše do osnovnih informacija

Zvanični sajt Univerziteta Crne Gore unaprijeđen je reorganizacijom glavnog menija u cilju lakše, brže i kvalitetnije pristupačnosti svim informacijama od važnosti za studente, profesore, administrativno osoblje i ostale korisnike sajta Univerziteta. Inovirana verzija sajta, na kojoj je radio Centar informacionog sistema UCG, već je javno dostupna. 

Posebna pažnja posvećena je intuitivnoj upotrebi glavnog menija, sa fokusom na studente, gdje su sada zasebno izdvojeni servisi podrške za studente, putem kojih mogu jednostavnije doći do informacija kao što su planiranje upisa na studijske programe, planiranje karijere, programi mobilnosti, besplatno korišćenje Jobiri platforme za zapošljavanje, korišćenje EYCA kartice  za popuste, pa i do spoljnih linkova koji se bave pitanjima smještaja i prevoza.

Kako je internacionalizacija prepoznata kao jedan od strateških i inovativnih pravaca razvoja Univerziteta u narednom periodu, posebna pažnja je posvećena ineternet prezentaciji Centra za međunarodnu saradnju i razvoj karijere. Centar je sada živo predstavljen kroz četiri kancelarije u njegovom sastavu: Kancelarija za međunarodnu mobilnost i saradnjuKancelarija za razvoj karijere i cjeloživotno učenjeFrankofona kancelarija za zapošljavanje i Kancelarija za projekte. Sve četiri kancelarije imaju sada zasebnu internet stranicu na kojima se objavljuju informacije od važnosti za korisnike servisa ovih kancelarija.

Postignuta je veća preglednost pravnog okvira i dokumentacije Univerziteta Crne Gore, uz smanjen broj koraka, odnosno klikova, a istovremeno je uvedena i brza, laka i jednostavna pretraga sajta.

U zasebnoj rubrici Konkursi, izdvojene su informacije od interesa za internu i eksternu javnost, i na jednom mjestu objedinjene važne informacije kao što su:  konkursi za izbor u zvanje, konkursi za slobodna radna mjesta, konkursi – projekti, konkursi za razmjenu, konkursi za objavljivanje univerzitetskih publikacija.   

Unapređenje sajta dio je kontinuirane posvećenosti Univerziteta Crne Gore povećanju kvaliteta, poboljšanju efikasnosti i organizaciji rada, u skladu sa unapređenjem i razvijanjem digitalizacije servisa.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.