Rektorat, 24.04.2018

Mobilna aplikacija "UCG Objave"X

Centar informacionog sistema Univerziteta Crne Gore je objavio mobilnu aplikaciju UCG Objave. Autor aplikacije je Dalibor Ranković, student druge godine Prirodno-matematičkog fakulteta.

Aplikacija koja je namijenjena za mobilne telefone sa Android platformom se može preuzeti na Google Play portalu - UCG Objave

Aplikacija će korisnike, u vidu notifikacija, obavještavati o objavama postavljenim na sajtu Univerziteta Crne Gore za određene smjerove i/ili predmete koje su korisnici izabrali. 

Takođe, korisnici se mogu prijaviti za vijesti, obavještenja i najave sa bilo koje Univerzitetske jedinice i Rektorata. 

Image