Rektorat, 25.04.2018

Tehnološki unaprijeđen sistem arhiviranja i web mejl Univerziteta Crne GoreX

Centar Informacionog sistema Univerziteta Crne Gore je je izradio Document Management System (DMS) za Univerzitet Crne Gore, sistem za arhiviranje i upravljanje dokumentima u okviru poslovnih procesa na Univerzitetu Crne Gore.

„Ovaj sistem je izrađen u skladu sa Procedurama i Uputstvom o kancelarijskom poslovanju Crne Gore i koristi klasifikacioni plan Univerziteta. Sistem omogućava pohranjivanje dokumenata i praćenje svakog koraka u poslovnim procesima te upravljanje tokovima dokumenata“, objasnio je direktor Centra informacionog sistema Savo Tomović.

Sistem koji je razvijen naročito za potrebe Univerziteta omogućiće praćenje toka dokumenta, efikasnost zaposlenih u Rektoratu Univerziteta i njegovim službama i efikasno pretraživanje centralizovane arhive dokumenata.

„Još jedna novina koja će početi od 25. aprila ove godine jeste što će korisnici web mejla  www.mail.ac.me, imati mogućnost da sami prilogođavaju njegov grafički izgled“, dodao je Tomović.

On je objasnio da je instaliran novi grafički interfejs koji omogućava korisniku izbor od osam različitih grafičkih tema.

„Svaki korisnik može ponaosob da promijeni grafičku temu i izabere koja mu najviše odgovara, kao i da je dodatno prilagodi kroz izbor jezika, slike u pozadini, prikazivanja novosti“, kazao je Tomović.