Rektorat, 31.10.2018

Predstavljena je aplikacija Kadrovska evidencijaCentar informacionog sistema je danas održao obuku za rad u aplikaciji Kadrovska evidencija namijenjenoj sekretarima univerzitetskih jedinica. Kadrovska evidencija omogućava unos i upravljanje svim zakonski propisanim informacijama o zaposlenim licima i analizu podataka u cilju upravljanja ljudskim resursima Univerziteta Crne Gore.

Prisutne sekretare jedinica i IT administratore je pozdravio Miodrag Zarubica, direktor Centra informacionog sistema, a prezentaciju su održali Goran Lasica i Jelena Terzić. 

Detaljna prezentacija je obuhvatila sve aspekte unosa i upravljanja podacima i izrade analitičkih izvještaja. Prisutnima su dodijeljeni kredencijali i predato uputstvo za rad u aplikaciji.

Tehnička podrška:

kadrovi@ucg.ac.me

020 414 291