Rektorat, 15.03.2019

Prezentacija nove verzije DMS Digitalnog arhivaDMSCentar Informacionog sistema Univerziteta Crne Gore je razvio Document Management System (DMS) - Digitalni Arhiv Univerziteta Crne Gore, sistem za arhiviranje i upravljanje dokumentima u okviru poslovnih procesa na Univerzitetu Crne Gore.

Digitalni Arhiv je izrađen u skladu sa Procedurama i Uputstvom o kancelarijskom poslovanju Crne Gore i koristi klasifikacioni plan Univerziteta. Sistem omogućava pohranjivanje dokumenata i praćenje svakog koraka u poslovnim procesima, upravljanje tokovima dokumenata, te značajno unaprijeđuje efikasnost zaposlenih u arhivama univerzitetskih jedinica i efikasno pretraživanje centralizovane arhive dokumenata.

Digitalni Arhiv je inicijalno korišten u Rektoratu Univerziteta, nakon čega su njegove funkcionalnosti dodatno razvijene kako bi se u sistem uključile i arhive univerzitetskih jedinica. 

U četvrtak 14.03.2019. organizovana je prezentacija za arhivare univerzitetskih jedinica. 

Prisutne je pozdravio direktor Centra informacionog sistema, Miodrag Zarubica i najavio ključne prednosti koje će sistem unijeti u njihov svakodnevni rad. Prezentaciju je održao načelnik Odjeljenja za razvoj i održavanje Luka Filipović. U toku diskusije sa budućim korisnicima, odgovore na izvjesna pitanja iz svakodnevne prakse kolegama je pružila i glavni arhivar Rektorata Slavica Labović. 

Tehničku podršku pruža osoblje Centra informacionog sistema.