Rektorat, 27.05.2020

Google Scholar profiliX

Podsjećamo vas još jednom na važnost pravilnog formiranja i održavanja Google Scholar profila.

Shodno stavovima i preporukama Rektorskog kolegijuma, Univerzitet Crne Gore predlaže da svo akademsko osoblje izradi svoj Google Scholar profil. Profil bi trebalo postaviti kao link na ličnoj stranici zaposlenoga na sajtu Univerziteta www.ucg.ac.me.

Pored toga, Google Scholar ima najšire i najbrže indeksiranje svih mogućih online izvora informacija i najbrže će vas obavijestiti o novom citatu vašeg rada, kao i učiniti vaše radove vidljivijim i dostupnijim prilikom pretraživanja.

Kreiranjem profila zaposleni značajno doprinose podizanju vidljivosti Univerziteta na rang listama, a takođe i svojoj ličnoj vidljivosti kao naučnika i istraživača.

U nastavku ćete naći uputstvo za kreiranje Google Scholar profila.

Image

Dokumenti

Broj posjeta : 337