Rektorat, 28.11.2020

COVID 19 ubrzao digitalizaciju procesa nastave na Univerzitetu Crne GoreX

Pandemija izazvana virusom COVID 19 je uslovila da od 10% aktivnih studenata Univerziteta Crne Gore u martu, danas studenti u punom kapacitetu koriste onlajn servise Centra informacionog sistema (CIS) Univerziteta Crne Gore.

Od početka pandemije, Centar informacionog sistema je u prvi plan stavio komunikaciju  između studenata i nastavnog kadra, aktuelizovao ranije razvijene distance learning (DL) servise, odnosno servise za učenje na daljinu, inovirao i izradio nove infrastrukture, koje bi mogle na najadekvatniji način odgovoriti  izazovima i okolnostima koje je nametnula pandemija.

Da bi se ispoštovale mjere protiv širenja virusa, Centar informacionog sistema je razvio software za elektronsku predaju dokumentacije i upis kandidata u prvu godinu osnovnih i master studija, a samo u prvom roku je više od 3.700 kandidata završilo prijavu putem ovog sistema.  Od početka nastavne godine, 11.000 studenata je koristilo DL platformu, a u prosjeku se realizuje više od 20 video konferencija svakoga dana.

Još od nastavne 2018/19. godine studenti su, putem lansiranog servisa, mogli preuzeti automatski generisane kredencijale (podatke za logovanje) koji im omogućavaju pristup svim onlajn servisima koje pruža Akademska mreža, odnosno AAA infrastrukturi. Ova infrastruktura, u početku planirana za pristup mejlu i Eduroam servisu, pokazala se odličnom za autorizaciju na e- learning sistem.

Za brzo i sigurno dostavljanje kredencijala studentima, bez odlaska u studentsku službu, imajući u vidu novonastalu situaciju, Centar informacionog sistema je razvio i SMS servis (https://aktivirajnalog.edu.ucg.ac.me/)

Sa ciljem da se olakša nastavnom osoblju, obučen je i tim IT administratora univerzitetskih jedinica sa kojima je CIS kreirao pojedinačne kurseve na DL platformi i dodjeljivao adekvatna prava profesorima i studentima.

Za rješavanje svih problema onlajn nastave u najbržem roku, kako za studente tako i za profesore, pokrenuta je korisnička podrška na mejlu: nastava@ucg.ac.me .

S obzirom na to da nastavni proces zahtijeva audio vizuelni kontakt, CIS je kreirao klaster od 14 BigBlueButton servera  koji omogućavaju video konferencije i integrisao ga sa instaliranom DL platformom. Profesor sada može, direktno na DL platformi, kreirati video konferencije, snimati ih u realnom vremenu i postaviti ih za dalje gledanje,  pored ranijih mogućnosti postavljanja materijala, kreiranja aktivnosti i testova.

Pored svih ovih aktivnosti, zaposleni CIS-a su radili i na inoviranju zvaničnog sajta Univerziteta Crne Gore, aplikaciji studenske službe i finansija, obračuna opterećenja zaposlenih, pripreme za sprovođenje fiskalizacije, redovnog održavanja servera, ostalih servisa i linkova između jedinica, kao i rekonstrukciju glavne sistem sale CIS-a Univerziteta Crne Gore.

Medijske objave :

https://www.vijesti.me/vijesti/drustvo/490197/ucg-koronavirus-ubrzao-digitalizaciju-procesa-nastave

https://m.cdm.me/drustvo/kovid-ubrzao-digitalizaciju-procesa-nastave-na-univerzitetu-crne-gore/

https://fosmedia.me/mobile/infos/drustvo/kovid-ubrzao-digitalizaciju-procesa-nastave-na-univerzitetu-crne-gore

https://volimpodgoricu.me/2020/11/28/kovid-ubrzao-digitalizaciju-procesa-nastave-na-univerzitetu-crne-gore/

https://mondo.me/Info/Drustvo/a892022/Pandemija-ubrzala-digitalizaciju-procesa-nastave.html

https://m.standard.co.me/drustvo/kovid-ubrzao-digitalizaciju-procesa-nastave-na-univerzitetu-crne-gore

http://www.rtcg.me/vijesti/drustvo/301264/kovid-ubrzao-digitalizaciju-nastave-na-ucg.html

https://www.portalanalitika.me/clanak/kovid-19-ubrzao-digitalizaciju-procesa-nastave-na-univerzitetu-crne-gore

https://mina.news/crnagora/pandemija-ubrzala-digitalizaciju-procesa-nastave/

https://www.antenam.net/drustvo/179946-covid-19-ubrzao-digitalizaciju-procesa-nastave-na-univerzitetu-crne-gore

https://www.aktuelno.me/crna-gora/ucg-kovid-ubrzao-digitalizaciju-nastave/

 

 

Dokumenti

Broj posjeta : 619