Rektorat

Decembarsko izdanje: Univerzitet 1974
Decembarsko izdanje: Univerzitet 1974

Drugi broj informativnog biltena Univerzitet 1974, u elektronskom obliku, donosi najvažnije informacije sa Univerziteta Crne Gore iz decembra.

Ovaj broj Newsletter-a dostupan je u prilogu.

 

Medijske objave:

https://www.portalanalitika.me/clanak/decembarsko-izdanje-univerzitet-1974

 

 

Dokumenti

Broj posjeta : 561