Rektorat, 03.12.2016

Održana radionica o odnosima sa javnošćuKoliko je važna komunikacija i odnos sa javnostima, iz praktičnog iskustva i sa teorijskog aspekta, učesnicima dvodnevne radionice na Univerzitetu Crne Gore ukazala je međunarodni ekspert za odnose sa javnošću i komunikaciju profesor dr sc. Majda Tafra-Vlahović.

Radionica je dio HERIC projekta “Poboljšanje komunikacionih kapaciteta Univerziteta Crne Gore", a pod radnim naslovom „Efikasni i proaktivni odnosi sa medijima“ bila je namijenjena dvijema grupama, novinarima koji pišu o obrazovanju i PR komunikatorima univerzitetskih jedinica.

Profesorica Tafra Vlahović je ukazala da je odnos s javnostima jednak reputaciji koja je rezultat onoga što institucija ili njeni predstavnici čine i kažu, i onoga što drugi pričaju o njima. Slanje poruke, kazala je ona, nije isto što i komuniciranje i uspostavljanje dijaloga. Krajnji cilj komunikacije je da se utiče na mišljenje i ponašanje ciljane javnosti te da se uspostavi uzajamno razumijevanje.

Tafra Vlahović je, u diskusiji sa kolegama, razmijenila i iskustva iz prakse jer je, pored iskustva predavača na univerzitetima u Hrvatskoj i inostranstvu, imala dugogodišnje novinarsko iskustvo u štampanim i elektronskim medijima, a potom i u oblasti PR-a, kao direktorica javnih poslova i korporativnih komunikacija kompanije Coca-Cola Hellenic.

Na konkretnim primjerima, ukazala ja PR komunikatorima na zahtjevnost posla novinara i njihov ugao gledanja, a sa druge strane, novinarima približila posao PR-a kao spone sa institucijom.

Obrazovanje je ključ uspjeha svakog društva, smatra ona, i navodi da je tu ključna uloga medija u komunikaciji sa Univerzitetom Crne Gore. Važnosti obrazovanja treba dati onu pažnju koju zaslužuje radi budućnosti cijelog crnogorskog društva, zaključila je Tafra Vlahović.