Održana radionica za novinare koji pišu o obrazovanju i nauci

12.11.2016


Radionica za novinare “Izvještavanje o nauci na popularan način:  Kako, kada i zašto pisati medijske priče o istraživanju i akademiji”,  sa uglednim predavačem Mićom Tatalovićem, novinarom britanskog časopisa New Scientist, održana je na Univerzitetu Crne Gore.

Tatalović je kroz interaktivnu radionicu sa novinarima diskutovao o prisustvu akademskih i tema o nauci u crnogorskim dnevnicima. Sagledani su izazovi u prepoznavanju akademskih vijesti, relevantnih izvora i načina pisanja za naučne časopise, ne samo na lokalnom nivou, već i internacionalno.

Zajedno sa novinarima, razmatrani su modeli popularisanja nauke i pretvaranje komplikovanog, naučnog teksta u razumljiv i zanimljiv za javnost. Takođe, sagledavani su i aspekti komunikacije sa naučnicima i Univerzitetom Crne Gore, potrebe za većim međusobnim razumijevanjem usljed postizanja zajedničkog interesa, a to je popularisanje akademskih ili naučnih tema. 

Diskutovano je i o target grupama akademskih vijesti, novostima koje su zanimljive za javnost i postojanju prostora u medijima za zasebnu sekciju o nauci.

Radionica je, između ostalog, imala i za cilj umrežavanje novinara koji se bave ovom tematikom i povezivanja sa Univerzitetom u pogledu pružanja informacija. Dio je HERIC projekta “Poboljšanje komunikacionih kapaciteta Univerziteta Crne Gore”, a na nju će se nadovezati naredna radionica koja će razmatrati odnos medija i PR-a.   

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.