Dogovoreno 14 bilateralnih projekata sa Narodnom Republikom Kinom
Narodna Republika Kina je sa Crnom Gorom dogovorila ukupno 14 bilateralnih projekata za dvogodišnji period od početka 2019. do kraja 2020. Univerzitet Crne Gore je nosilac 13 projekata, za koja su sredstva za sufinansiranje odobrena na trećem zasijedanju Zajedničke komisije za naučnu i tehnološku saradnju Crne Gore i Narodne Republike Kine, čiji je protokol potpisan juče, u Ministarstvu nauke Crne Gore.

U saradnji sa kineskim naučnim i obrazovnim institucijma, projekte će realizovati organizacione jedinice Univerziteta Crne Gore, i to Prirodno-tehnički fakultet – četiri  projekta, Elektrotehnički tri projekta, Građevinski dva i po jedan projekat, Ekonomski, Biotehnički, Istorijski institut i Mašinski fakultet.  

Kroz projekte je naročito produbljena saradnja sa Univerzitetom za nauku i tehnologiju Changsha, koja je do sada, posredstvom instituta Konfucije na Univerzitetu Crne Gore, bila zasnovana na podsticanju mobilnosti, stipendije za studente i učenje kineskog jezika i kulture. Sada je ona produbljena na polju naučne saradnje sa univerzitetom koji je poznat po ugledu svojih tehničkih fakulteta.   

Prema ocjeni Komisije svi odobreni projekti su relevantni za istraživače obje zemlje i doprinijeće čvršćem povezivanju naučno istraživačkih zajednica, čiji je interes uspostavljanje i razvijanje saradnje kroz zajedničke projekte, naučne i stručne studijske posjete i obuke.

U naredne dvije godine Crna Gora i Narodna Republika Kina finansiraće realizaciju sljedećih projekata:

 1. Studija predviđanja i procjene posljedica zemljotresaGrađevinski fakultet UCG i Tehnološki univerzitet Dalian, Kina, (rukovodioci Jelena Pejović i Guoxin Wang);
 2. Istraživanja teorije aktivnog upravljanja bezbjednošću i metode gradskih arterijskih saobraćajnica zasnovano na velikim podacima i dubokom učenju: Građevinski fakultet, UCG i Univerzitet za nauku i tehnologiju Changsha, Fakultet za saobraćaj i transportni inženjering, (rukovodioci Biljana Šćepanović i Wei Hao);
 3. Testiranje primjene blockchain tehnologije na tržište kapitala u Crnoj Gori: Ekonomski fakultet UCG i Fakultet za kompjuterske nauke i tehnologiju, Institut za tehnologiju, Peking; (rukovodioci Saša Popović i Zhu Liehuang);
 4. Saradnja između Kine i Crne Gore na polju organske poljoprivrede i potencijalne upotrebe biofungicida, Biotehnički fakultet UCG i Fakultet za zaštitu bilja Northwest, A&F Univerzitet, Yangling, Shaanxi, (rukovodioci Jelena Latinović i Sun Guangyu);
 5. GIS za lokalnu kulturnu baštinu: metodologija bazirana na primjerima katuna Kučke planine u Crnoj Gori i lokalitetima kulturnih ruta Peking-Tianđin- Heibei u Kini, Istorijski institut UCG i Arhitektonski fakultet Univerzitet Tianjin, (rukovodioci Olga Pelcer -Vujačić i He Jie); 
 6. Istraživanje i aplikacija servisnih robota za neproizvodne usluge zasnovanih na mikrokontrolerskom upravljanju, Elektrotehnički fakultet UCG i Fakultet za fiziku i elektronske nauke Changsha, Univerzitet za nauku i tehnologiju, (rukovodioci Milena Đukanović i Bai Chuang);
 7. Kompresivno odabiranje i metode fuzije u menadžmentu kvaliteta lanaca hrane: Elektrotehnički fakultet UCG i Poljoprivredni fakultet u Kini, (rukovodioci Irena Orović i Zhang Xiaoshuan);
 8. Primjene novih pristupa baziranih na komprimovanom očitavanju sa posebnim akcentom na biomedicinu, multimedije i komunikacije: Elektrotehnički fakultet UCG i Univerzitet za informacione nauke i inženjerstvo, Hangzhou, (rukovodioci Srđan Stanković i Li Xiumei);
 9. Integrisani sistem vrtložnih struja za određivanje integriteta cjevoda i karakterizaciju materijala, Mašinski fakultet UCG i Univerzitet za elektronske nauke i tehnologiju Kine, Nacionalni centar za senzorski inženjering, Faklutet za automatsko inženjerstvo, (rukovodioci Darko Bajić i Gui Yun Tian);
 10. Plutonijum u uzorcima iz životne sredine: Prirodno-matematički fakultet UCG i Fakultet za fiziku, Univerzitet Peking, rukovodioci (Nevenka Antović i Qiuju Guo);
 11. Istraživanje u hemijskoj teoriji grafova: Prirodno-matematički fakultet UCG i Univerzitet Shanghai Jiao Tong, (rukovodioci Žana Kovijanić-Vukićević i Zhang Xiadong);
 12. Lipšitcove karakteristike vezane za harmonijska i kvazikonformna preslikavanja: Prirodno-matematički fakultet UCG i Univerzitet Hengyang Normal Hengyang, Hunan, China, (rukovodioci David Kalaj i Chen Shaolin);
 13. Niskodimenzionalna dinamika u Abelovim i neabelovim Kuramoto modelina i primjene na distribuirano upravljanje u sistemima sa više agenata, Prirodno-matematički fakultet UCG i Odjeljenje za matematiku, Harbin Institut za tehnologiju Weihai, (rukovodioci Vladimir Jaćimović i Wei Junjie).

 

Više detalja o projektima dostupno je na  linku http://www.mna.gov.me/vijesti/193477/Crna-Gora-i-NR-Kina-ce-finansirati-14-zajednicnih-naucnoistrazivackih-projekata.html

 
 

FacebookNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.