Rektorat, 25.03.2016

Promocija Instituta Konfucije na Univerzitetu Crne Gore   

Juče je u holu Tehničkih fakulteta, održana promocija Instituta Konfucije na Univerzitetu Crne Gore, kineske kulture, kao i programa i aktivnosti Instituta. 
Kineski direktor Deng Rong je pisao studentima kineska imena kaligrafijom.

Profesorica Tang Lu je objašnjavala vještinu rezanja papira.

Predavač Wang Minghui je objašnjavala programe i stipendije Instituta Konfucije. 

Prisutni su takođe učestvovali u igrama poput veićija - najstarije društvene igre, kao i sportu Jianzi starom preko 2000 godina.