Elektrotehnički fakultet, 03.01.2018

Raspored polaganja zavrsnog ispitaIspit ce se odrzati 09.01.2018 u sali L2. 

Prva grupa studenta (koju čine studenti sa rednim brojem indeksa od 04/2017 zaključno sa 23/2017) polaže ispit sa početkom u 12h.

Druga grupa studenta (preostali studenti+oni koji nijesu na spisku) polaže ispit sa početkom u 14h.