Studijski program

Nivo studija:
Tip studija: PRIMIJENJENE
Finansiranje:
Ishodi učenja:

Po završetku master studija primijenjenog studijskog programa Primijenjeno računarstvo, student će biti sposoban da:

  • Razumije osnove teorije kodiranja i prenosa informacija. Razumije osnovne tehnike računarske obrade signala i digitalne obrade slike. Razumije i koristi matematičko-inženjerske tehnike za analizu računarskih algoritama i složenih sistema. Analizira funkcionisanje složenih digitalnih sklopova.
  • Opisuje principe savremenih mobilnih radiokomunikacija, identifikuje njihovu primjenu u računarskim i senzorskim mrežama i implementira jednostavne mobilne sisteme za prenos podataka.
  • Koristi savremene programabilne platforme za akviziciju podataka i upravljanje jednostavnim sistemima. Razumije standarde i metodologije dizajniranja čipova u VLSI tehnici.
  • Dizajnira, kreira, testira i implementira Java aplikacije. Razumije osnovne elemente VHDL programiranja. Primjenjuje naučne softverske alate (Matlab, Octave, LabView, ) na rješavanje konkretnih numeričkih problema.
  • Koristi višeprocesorske i distribuirane računarske sisteme i primjenjuje metode paralelizacije u cilju poboljšavanja performansi složenih aplikacija. Prepoznaje i obrazlaže prednosti korišćenja softverskih rješenja otvorenog koda u konkretnim situacijama.
  • Prepoznaje potrebu za implementacijom i razumije strukturu savremenih ICT rješenja (IoT, Cloud). Razumije pojam bioinformatike, identifikuje i definiše zahtjeve, pronalazi i prilagođava dostupna rješenja i analizira karakteristike i koristi rješenja.