Biotehnički fakultet

Termin održavanja kolokvijuma I
Prvi kolokvijum iz predmeta Pomologija biće održan 15.04. u 11h (predavaonica P2).

 

Predmetni nastavnik, 

Prof.dr Ranko Prenkić

Broj posjeta : 39