Biotehnički fakultet, 12.02.2018

Informacija o odrzavanju vježbamaPo rasporedu časova predviđeno je da vježbe iz predmeta"Primijenjena farmakognozija" , budu u četvrtak .

Vježbe se odlazu za sledeci četvtrak 22,02,2018. godine, jer će se prvo održati predavanje u četvrtak 16,02,2018. godine .