Biotehnički fakultet

Rezultzti I kolokvijuma
Tomović Jovana       10   max.br.bod. 15

Adrović Nevad         11

Broj posjeta : 34