Mašinski fakultet, 18.12.2017

Rezultati II Kolokvijuma iz KME od 4.12.20171

85/2017

Šćepanović Nemanja

8.5/10

2

87/2017

Vulević Mihaela

3.8/10

3

2/2015

Hrnčić Boris

8.5/10

4

32/2015

Bezarević Ignjat

2.3/10

5

41/2015

Durutović Matija

3.1/10

6

42/2015

 Vuković Zoran

Nije izašao

7

1/2014

Anđelić Nataša

7.7/10

8

2/2014

Laketić Jovana

6.2/10

9

6/2014

Marković Milica

5.4/10

10

15/2014

Milović Ana

Nije izašao

11

21/2014

Kontić Vanja

3.1/10

12

32/2014

Minić Luka

3.8/10

13

15/2013

Vojinović Stefan

6.9/10

14

57/2011

Pajović Petar

Nije izašao

15

2/2009

Džogaz Marko

Nije izašao