Mašinski fakultet

Zaposleni


Rukovodstvo

dr Uroš Karadžić

prodekan-nastava

dr Mileta Janjić

prodekan-naučno istraživački rad

dr Radoje Vujadinović

prodekan-finansije

dr Jelena Šaković-Jovanović

rukovodilac studijskog programa-studijski program Mašinstvo

dr Milanko Damjanović

rukovodilac studijskog programa-studijski program Drumski saobraćaj

Angažovano osoblje

dr Darko Bajić

redovni profesor

dr Ranislav Bulatović

redovni profesor

dr Vladan Ivanović

redovni profesor

dr Mileta Janjić

redovni profesor

dr Janko Jovanović

redovni profesor

dr Olivera Jovanović

redovni profesor

dr Uroš Karadžić

redovni profesordr Sreten Savićević

redovni profesor

dr Radoslav Tomović

redovni profesor

dr Aleksandar Vujović

redovni profesor

dr Igor Vušanović

redovni profesor

dr Vladimir Pajković

vanredni profesor

dr Radoje Vujadinović

vanredni profesordr Stefan Ćulafić

saradnik u nastavi dr

mr Vukašin Zogović

viši stručni saradnik dr

mr Mirjana Grdinić

saradnik u nastavi

mr Rade Grujičić

saradnik u nastavi

mr Boris Hrnčić

saradnik u nastavi

mr Marko Lučić

saradnik u nastavi

mr Vidosava Vilotijević

saradnik u nastavi

Dopunski rad i spoljna saradnja