Mašinski fakultet

Zaposleni


Rukovodstvo

dr Jelena Šaković-Jovanović
dr Jelena Šaković-Jovanović

prodekan-međunarodna saradnja

dr Uroš Karadžić
dr Uroš Karadžić

prodekan-naučno-istraživački rad

dr Aleksandar Vujović
dr Aleksandar Vujović

prodekan za nastavu

dr Zdravko Krivokapić
dr Zdravko Krivokapić

rukovodilac studijskog programa-Kvalitet i standardizacija

dr Esad Tombarević
dr Esad Tombarević

rukovodilac studijskog programa-Mašinstvo

dr Radoslav Tomović
dr Radoslav Tomović

rukovodilac studijskog programa-Mehatronika

dr Igor Vušanović
dr Igor Vušanović

rukovodilac studijskog programa-Energetska efikasnost

dr Boško Matović
dr Boško Matović

rukovodilac studijskog programa -Drumski saobraćaj

Angažovano osoblje

dr Darko Bajić
dr Darko Bajić

redovni profesor

dr Mileta Janjić
dr Mileta Janjić

redovni profesor

dr Janko Jovanović
dr Janko Jovanović

redovni profesor

dr Uroš Karadžić
dr Uroš Karadžić

redovni profesor

dr Zdravko Krivokapić
dr Zdravko Krivokapić

redovni profesor

dr Vladimir Pajković
dr Vladimir Pajković

redovni profesor

dr Radoslav Tomović
dr Radoslav Tomović

redovni profesor

dr Radoje Vujadinović
dr Radoje Vujadinović

redovni profesor

dr Aleksandar Vujović
dr Aleksandar Vujović

redovni profesor

dr Igor Vušanović
dr Igor Vušanović

redovni profesor

dr Milanko Damjanović
dr Milanko Damjanović

vanredni profesor

dr Milan Šekularac
dr Milan Šekularac

vanredni profesor

dr Sreten Simović
dr Sreten Simović

vanredni profesor

dr Esad Tombarević
dr Esad Tombarević

vanredni profesor

mr Mirjana Grdinić
mr Mirjana Grdinić

saradnik u nastavi dr

mr Rade Grujičić
mr Rade Grujičić

saradnik u nastavi mr

mr Boris Hrnčić
mr Boris Hrnčić

saradnik u nastavi mr

 Vladimir Ilić
Vladimir Ilić

saradnik u nastavi mr

mr Marko Lučić
mr Marko Lučić

saradnik u nastavi mr

 Marko Mumović
Marko Mumović

saradnik u nastavi mr

 Aleksandar Tomović
Aleksandar Tomović

saradnik u nastavi mr

mr Vidosava Vilotijević
mr Vidosava Vilotijević

saradnik u nastavi mr

 Mirjana Koprivica
Mirjana Koprivica

saradnik u nastavi