Mašinski fakultet

Zaposleni


Rukovodstvo

dr Jelena Šaković-Jovanović

prodekan-međunarodna saradnja

dr Uroš Karadžić

prodekan-naučno-istraživački rad

dr Aleksandar Vujović

prodekan za nastavu

dr Radoslav Tomović

rukovodilac studijskog programa-studijski program Mehatronika

dr Boško Matović

rukovodilac studijskog programa -Drumski saobraćaj

Angažovano osoblje

dr Darko Bajić

redovni profesor

dr Mileta Janjić

redovni profesor

dr Janko Jovanović

redovni profesor

dr Olivera Jovanović

redovni profesor

dr Uroš Karadžić

redovni profesor

dr Zdravko Krivokapić

redovni profesor


dr Radoslav Tomović

redovni profesor

dr Radoje Vujadinović

redovni profesor

dr Aleksandar Vujović

redovni profesor

dr Igor Vušanović

redovni profesor

dr Milanko Damjanović

vanredni profesor

dr Vladimir Pajković

vanredni profesor

dr Sreten Simović

vanredni profesor


mr Mirjana Grdinić

saradnik u nastavi dr

mr Rade Grujičić

saradnik u nastavi

mr Boris Hrnčić

saradnik u nastavi

Vladimir Ilić

saradnik u nastavi

Mirjana Koprivica

saradnik u nastavi

mr Marko Lučić

saradnik u nastavi

Marko Mumović

saradnik u nastavi

Aleksandar Tomović

saradnik u nastavi

mr Vidosava Vilotijević

saradnik u nastavi