Mašinski fakultet

Zaposleni


Rukovodstvo

dr Uroš Karadžić

prodekan-naučno-istraživački rad

dr Jelena Šaković-Jovanović

prodekan-međunarodna saradnja

dr Aleksandar Vujović

prodekan za nastavu

dr Esad Tombarević

rukovodilac studijskog programa-studijski program Mašinstvo

dr Boško Matović

rukovodilac studijskog programa-studijski program Drumski saobraćaj

Angažovano osoblje

dr Darko Bajić

redovni profesor

dr Vladan Ivanović

redovni profesor

dr Mileta Janjić

redovni profesor

dr Janko Jovanović

redovni profesor

dr Olivera Jovanović

redovni profesor

dr Uroš Karadžić

redovni profesor

dr Zdravko Krivokapić

redovni profesor


dr Sreten Savićević

redovni profesor

dr Radoslav Tomović

redovni profesor

dr Aleksandar Vujović

redovni profesor

dr Igor Vušanović

redovni profesor

dr Vladimir Pajković

vanredni profesor

dr Radoje Vujadinović

vanredni profesordr Stefan Ćulafić

saradnik u nastavi dr

mr Vukašin Zogović

viši stručni saradnik dr

mr Mirjana Grdinić

saradnik u nastavi mr

mr Rade Grujičić

saradnik u nastavi mr

mr Boris Hrnčić

saradnik u nastavi mr

mr Marko Lučić

saradnik u nastavi mr

mr Vidosava Vilotijević

saradnik u nastavi mr