Mašinski fakultet, 16.06.2017

Rezultati završnog ispita održanog 13. Juna61/2016 Đođić Vesko 5 5 5 10 6 0 0 7 8   38 0 84 B (vrlo dobar)
2/2014 Laketić Jovana 2 5 5 8 6 0 0 0 0   23 0 48 F (nedovoljan)
10/2014 Čurović Miloš 5 5 5 9 6 0 0 8 9   38 0 84 B (vrlo dobar)
12/2014 Nikčević Filip 5 5 5 9 5 0 0 8 8   18 0 63 D (zadovoljava)
15/2014 Milović Ana 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 F (nedovoljan)
19/2014 Šišević Miloš 5 5 5 9 8 0 0 6 8   14 0 59 E (dovoljan)
21/2014 Kontić Vanja 2 0 0 0 0 0 0 0 9   0 0 11 F (nedovoljan)
30/2014 Vuković Jovana 5 5 5 9 7 0 0 6 8   34 0 79 C (dobar)
32/2014 Minić Luka 4 0 0 3 0 0 0 5 5   0 0 17 F (nedovoljan)
39/2014 Lutovac Ilija 3 0 0 0 3 0 0 4 6   0 0 16 F (nedovoljan)
12/2013 Pepeljak Emir 4 0 0 8 0 0 0 5 7   11 0 35 F (nedovoljan)
14/2013 Pljevaljčić Miloš 2 0 0 0 0 0 0 6 0   0 0 8 F (nedovoljan)
17/2013 Radonjić Bogdan 4 5 5 7 5 0 0 3 6   32 0 67 D (zadovoljava)
18/2013 Agović Rejhan 2 5 5 10 10 0 0 8 8   36 0 84 B (vrlo dobar)
20/2013 Glomazić Ilija 4 5 5 3 3 0 0 5 4   23 0 51 E (dovoljan)
22/2013 Rakočević Mladen 1 5 5 7 5 0 0 5     34 0 62 D (zadovoljava)
39/2013 Bojović Miloš 5 5 5 8 7 0 0 7 8   29 0 74 C (dobar)
29/2011 Lakušić Miroslav 3 5 5 4 4 0 0 6 7   18 0 51 E (dovoljan)
2/2009 Džogaz Marko 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 F (nedovoljan)
19/2010 Vukadinovic Peko 5 5 5 8 5 0 0 8 6   27 0 68 D (zadovoljava)
42/2013 Kalac Senad 3 0 0 4 4 0 0 4 3   7 0 25 F (nedovoljan)