Mašinski fakultet

Termini popravnih kolokvijuma
Popravni kolokvijumi za sve predmete:

25.12.2020 u sali S01 od 8,15

30.12.2020 u sali R04 od 8,15

Broj posjeta : 71