Biotehnički fakultet, 09.02.2018

Informacije o odrzavanju vježbiImajući u vidu da je rasporedom časova predviđeno da vježbe iz predmeta"TROŠKOVI I KALKULACIJE" , budu u ponedjeljak, a imajući u vidu da nijesu održana prva predavanja,  to implicira da vježbe, neće biti održane dana 12.02.2018. godine.

 

Predmetni nastavnik