Biotehnički fakultet, 16.04.2018

TERMIN POLAGANJA DRUGOG KOLOKVIJUMA i DRUGOG TESTA 

DRUGI TEST I DRUGI KOLOKVIJUM IZ PREDMETA"TROŠKOVI I KALKULACIJE, ODRŽAĆE SE U PONEDJELJAK, 07. 05.2018. GODINE, SA POČETKOM U 11H.

 

PREDMETNI NASTAVNIK