Biotehnički fakultet, 16.04.2018

TERMIN POLAGANAJ POPRAVNOG DRUGOG KOLOKVIJUMA 

POPRAVNI DRUGI KOLOKVIJUM ODRŽAĆE SE U PONEDJELJAK, 14.05.2018. GODINE, SA POČETKOM U 11H.

PREDMETNI NASTAVNIK