Biotehnički fakultet, 16.05.2019

TERMIN POLAGANJA ZAVRSNOG I POPRAVNOG ZAVRSNOG ISPITA 

Termini polaganja Završnog i popravnog završnog ispita u junskom roku su:

 

    

    10.Jun 2019.godine u 11h , sala S03

    17.Jun 2019.godine u 11h, sala S03

 

   

Sa predmeta

Broj posjeta : 191