Biotehnički fakultet, 19.04.2017

MISIJA I VIZIJA 

Vizija

Biotehnički fakultet je vodeća visokoobrazovna i naučnoistraživačka institucija koja edukuje mlade, kreira i primjenjuje nova znanja za potrebe dugoročno održivog razvoja crnogorske poljoprivrede i ruralnih područja, što ga čini prepoznatljivim u Regionu i šire.

Misija Biotehničkog fakulteta je da:

-  uz primjenu savremenih nastavnih metoda obrazuje kadar, koji je osposobljen za rad u poljoprivrednoj proizvodnji, prehrambenoj industriji i naučnoistraživačkom radu,

-  kreira nova znanja dosljedno prateći savremena naučna dostignuća u poljoprivrednim naukama realizacijom multi i interdisciplinarnih istraživanja,

- vrši prenos znanja i usluga do krajnjih korisnika u svrhu razvoja poljoprivrede i ruralnih područja.