Djelatnost
Djelatnosti rada

 • Nastavno-obrazovna 
 • Naučnoistraživačka
 • Stručno - savjetodavna

Nastavno-obrazovna djelatnost se realizuje kroz organizaciju akademskih i primijenjenih studija. Akademski studijski programi organizovani su po modelu 3+2+3.

Osnovne akademske studije se izvode kroz dva studijska programa:

 • Biljna proizvodnja
 • Animalna proizvodnja

Master akademske studije realizuju se kroz  programe: 

 • Voćarstvo, vinogradarstvo i vinastvo
 • Ratarstvo  i  povrtarstvo
 • Zaštita bilja 
 • Tehnologije animalne proizvodnje, kao i interdisciplinarni akademski master programi: 
 • Bezbjednost hrane   i 
 • Agrobiznis i ruralni razvoj

Primijenjeni studijski programi organizovani su kao

Osnovne studije:

 • Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje (Bijelo Polje) i
 • Mediteransko voćarstvo (Bar) 

Master primijenjene studije: 

 • Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje (Bijelo Polje) i
 • Rasadničarstvo (Bar) 

Doktorske studije  - Studijski program Biotehnika. 

Naučnoistraživačka djelatnost fakulteta realizuje se kroz fundamentalna i primjenjena istraživanja u oblasti poljoprivrede, veterine i šumarstva. Biotehnički fakultet svojim istraživanjima, doprinosi razvoju maslinarstva, vinogradarstva i vinarstva, gajenju suptropskih i kontinentalnih voćnih vrsta, proizvodnji povrća, njivskih kultura i stočne hrane, gajenje goveda, ovaca, koza i drugih vrsta stoke. Istraživanja u navedenim oblastima obuhvataju: sortna istraživanja, primjenu savremenih tehnologija u uzgoju bilja i proizvodnji sadnog materijala, biljne genetičke resurse, organsku proizvodnju, ljekovito i aromatično bilje, tehnologiju prerade masline i grožđa, proučavnje osobina i kontrolu  plodnosti zemljišta, ishranu biljaka, proučavanje prouzrokovača biljnih bolesti i štetočina i mjera njihovog suzbijanja, proučavanje tehnologije gajenja, ishrane i oplemenjivanja najvažnih vrsta stoke, genetička proučavanja najvažnijih autohtonih i lokalnih rasa i sojeva stoke, agroekonomska istraživanja koja su fokusirana na agrarnu politiku, razvoj poljoprivrede i sela, analizu tržišta i primjenu marketinga u poljoprivredi, istraživanja u oblasti zaštite šuma, rasadničke proizvodnje i gazdovanje šumama.

Stručno - savjetodavna djelatnost obavlja se kroz pružanje stručnih, savjetodavnih i laboratorijskih usluga.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.