Biotehnički fakultet, 19.04.2017

DJELATNOSTDjelatnost

 • Nastava
 • Naučnoistraživačka
 • Stručno - savjetodavna

Nastava se organizuje kroz akademske i primijenjene studijske programe. Akademski studijski programi organizovani su kao:

 • Osnovne akademske studije ( 3 godine )
 • Poslijediplomske specijalističke studije (1 godina)
 • Poslijediplomske magistarske studije (1 godina )

Osnovne akademske studije se izvode kroz dva studijska programa:

 • Biljna proizvodnja
 • Stočarstvo

Poslijediplomske specijalističke i magistarske studije na studijskom  programu Biljna proizvodnja realizuju se kroz  tri studijska programa: 

 • Voćarstvo i vinogradarstvo
 • Ratarstvo  i  povrtarstvo
 • Zaštita bilja

Poslijediplomske specijalističke i magistarske studije u oblasti stočarstva organizuju se kao jedinstven studijski program Stočarstva.

Primijenjeni studijski programi organizovani su kao:

 • Osnovne primijenjene studije - Kontinentalno voćarstvo (Bijelo Polje) i Mediteransko voćarstvo (Bar),
 • Poslijediplomske specijalističke primjenje studije - Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje (Bijelo Polje) i Rasadničarstvo (Bar)

Naučnoistraživačka djelatnost fakulteta realizuje se kroz fundamentalna i primjenjena istraživanja u oblasti poljoprivrede, veterine i šumarstva. Biotehnički fakultet svojim istraživanjima, doprinosi razvoju maslinarstva, vinogradarstva i vinarstva, gajenju suptropskih i kontinentalnih voćnih vrsta, proizvodnji povrća, njivskih kultura i stočne hrane, gajenje goveda, ovaca, koza i drugih vrsta stoke. Istraživanja u navedenim oblastima obuhvataju: sortna istraživanja, primjenu savremenih tehnologija u uzgoju bilja i proizvodnji sadnog materijala, biljne genetičke resurse, organsku proizvodnju, ljekovito i aromatično bilje, tehnologiju prerade masline i grožđa, proučavnje osobina i kontrolu  plodnosti zemljišta, ishranu biljaka, proučavanje prouzrokovača biljnih bolesti i štetočina i mjera njihovog suzbijanja, proučavanje tehnologije gajenja, ishrane i oplemenjivanja najvažnih vrsta stoke, genetička proučavanja najvažnijih autohtonih i lokalnih rasa i sojeva stoke, agroekonomska istraživanja koja su fokusirana na agrarnu politiku, razvoj poljoprivrede i sela, analizu tržišta i primjenu marketinga u poljoprivredi, istraživanja u oblasti zaštite šuma, rasadničke proizvodnje i gazdovanje šumama.

Stručno - savjetodavna djelatnost obavlja se kroz pružanje stručnih, savjetodavnih i laboratorijskih usluga.