Biotehnički fakultet

Obavještenje o uplati školarine za studijsku 2020/2021 godinu, HITNO!!!
Obavještenje o uplati školarine za studijsku 2020/2021 godinu, HITNO!!!

Obavještavaju se studenti da je krajnji rok za uplatu svih zaostalih rata školarine za studijsku 2020/2021. godinu istekao 1. juna 2021 godine.

S tim u vezi potrebno je najhitnije izvršiti sve zaostale uplate, u protivnom ocjene iz junskog roka neće biti verifikovane, niti će biti moguće prijaviti polaganje ispita za avgustovsko-septembarski ispitni rok.

NAPOMENA: Prilikom uplate školarine studenti su dužni da osim ličnih podataka na uplatnici unesu i svoj JEDINSTVENI KOD (JSK), koji se nalazi na Prijavnom listu ili se može dobiti na studentskoj službi lično.

Broj posjeta : 287