Biotehnički fakultet

Preliminarne rang liste kandidata za upis na Osnovne studije Biotehničkog fakulteta
Prigovori na Preliminarnu rang listu se podnose Centralnoj upisnoj komisiji zaključno sa 06.07.2021. godine (utorak) do 15,30 časova.

Prigovori se dostavljaju studentskoj službi Biotehničkog fakulteta.

Nakon donošenja konačne odluke po prigovoru, Komisija za upis će objaviti konačnu rang listu.

Dokumenti

Broj posjeta : 1355