Biotehnički fakultet

Počela realizacija projekta IRIS
Počela realizacija projekta IRIS

     Sredinom 2020. godine, međunarodni konzorcijum koji sačinjavaju istraživači univerziteta u Tuluzu (Francuska), Đenovi (Italija), Daramu (Velika Britanija) i Barseloni (Španija), pokrenuo je trogodišnji projekat Inspiring rural heritage: sustainable practices to protect and conserve upland landscapes and memories (IRIS). Planina Sinjajevina, koja je drugi po veličini pašnjački kompleks u Evropi, odabrana  je od strane crnogorskog i francuskog istraživačkog tima za područje rada na projektu (od ukuono pet). 
     U realizaciju projekta uključeni su istraživači iz Istorijskog instituta, Biotehničkog i Pravnog fakulteta UCG. U srijedu, 7.07.2021. godine, na Biotehničkom fakultetu održan je početni sastanak crnogorskog projektnog tima sa prof. dr Pablom Domingues-om sa Univerziteta u Tuluzu koji je koordinator cijelog projekta, čime su formalno otpočele aktivnosti na realizaciji ovog projekta. Na sastanku su, osim prof. Domingues-a kao koordinatora, učestvovali dekanica i članovi tima sa BTF, prof. dr Božidarka Marković, prof. dr Milan Marković i dr Jelena Lazarević, prof. dr Maja Kostić-Mandić sa Pravnog fakulteta i dr Ivan Laković iz Istorijskog instituta Crne Gore. Na sastanku su precizirane početne aktivnosti i dinamika njihove realizacije, imajući u vidu ciljeve projekta i cijeneći novonastalu realnost izazvanu pandemijom COVID 19. Ovaj projekat se može posmatrati kao još jedna potvrda zainteresovanosti međunarodne naučne zajednice za prirodno i kulturno-istorijsko nasljeđe Crne Gore, naročito njenih, do sada često zapostavljanih, planinskih i ruralnih krajeva. Projekat je finansiran od strane Nacionalnog centra za naučna istraživanja Francuske i Združene programske inicijative za kulturnu baštinu i globalne promjene (Joint programming initiative on cultural heritage and global change – JPICH) EU.  

Broj posjeta : 131