Biotehnički fakultet

Radni sastanak sa direktorom Uprave za bezbjednost hrane
Radni sastanak sa direktorom Uprave za bezbjednost hrane

Direktor Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove gospodin Vladimir Đaković je bio u radnoj posjeti Biotehničkom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Tom prilikom su mu dekanka prof. dr Božidarka Marković i prodekani: prof. dr Snježana Hrnčić, prof. dr Sanja Radonjić i prof. dr Zoran Jovović ukazali na veoma dobru i uspješna saradnju ovih dviju institucija kroz realizaciju  programa i mjera iz domena zaštite zdravlja bilja i sjemenske proizvodnje koji se definišu godišnjum ugovorima, brojne druge zajedničke aktivnosti na edukacijama, usklađivanju zakonodavnog okvira, izradi strateških dokumenata, ali i o uskim grlima sa kojima se susrijećemo u toj realizaciji, u prvom redu nedostatka mladog kadra za sve ovo.

Posebna se pažnja u razgovoru posvetila aktivnostima na realizaciji projekta uspostavljanja Nacionalne referentne laboratorije za zaštitu bilja koja će biti izgrađena na četvrtom spratu zgrade Biotehničkog fakulteta.

Gospodin Đaković je izrazio zadovoljstvo zbog organizacije jednog ovakvog sastanka i najavio  spremnost da se saradnja u narednom periodu još više intenzivira i unaprijedi. Predložio je da se u što skorije vrijeme potpiše Memorandum o među institucionalnoj saradnji koji bi moguće bi osnova da se za potrebe implementacije programa fitosanitarnih mjera omogući dodatno angažovanje mladih kadrova, koji bi na taj način sticali nova znanja i rutine i pripremali se za rad u Nacionalnoj referentnoj laboratoriji za zaštitu bilja.

On je takođe istakao spremnost da podrži i nove fitosanitarne mjere i programe, a koje bi shodno potrebama zajedno kreirali Uprava i Fakultet. Kao jedna od mjera spomenuta je i mogućnost uspostavljanja monitoringa kvaliteta maslinovog ulja za čiju realizaciju bi bila zadužena Laboratorija za maslinovo ulje u Baru.

Takođe, dogovoreno je da se u narednom periodu češće organizuju slični sastanci na uže stručnom nivou, a u cilju brže realizacije dogovorenog.

 

Broj posjeta : 270

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.